Cúrsaí Láithreachais agus smachta sna scoileanna

  • Tá caighdeánú déanta ar scítheanna na Nollag, na Cásca agus ar na scítheanna lárthéarma i scoileanna na hÉireann. Eolas faoi fhad na scoilbhliana agus laethanta saoire ag an mbunleibhéal agus an dara leibhéal.

  • Cuireann an tAcht um Leas Oideachais (2000) dualgas ar Bhoird Bhainistíochta na scoileanna cód iompraíochta a bheith acu maidir le smacht scoile.

  • Tá cur síos anseo ar an scéim Caidrimh Baile- Scoile atá dírithe ar phaistí go bhfuil baol ann nach ndéanfaidís dul chun cinn de réir a gcumais i gcúrsaí oideachais.

  • An outline of the responsibilities and duties of school management and staff in reporting child abuse

  • Is mór an fhadhb í an bhulaíocht i scoileanna agus tá dualgas ar údaráis bhainistíochta na scoileanna déileáil leí.

  • Cuntas faoi na rialacha maidir le tinreamh scoile, tinreamh scoile, cur i bhfeidhm rialacha agus pionós, agus cearta oideachais-bhaile.