Deileáil le Bás agus Brón

Réamhrá

Is mór an tacaíocht duit nuair a bhásann duine labhairt le duine a bhfuil muinín agat as faoi do chuid mothúcháin. Is féidir le teaghlaigh agus le cairde tacaíocht a thabhairt duit, agus tá roinnt eagraíochtaí ann a thairgeann seirbhísí comhairleoireachta agus tacaíochta.

Seirbhísí tacaíochta méala

Is féidir leat seirbhísí comhairleoireachta príobháideacha a fháil ar líne. Gearrann comhairleoirí príobháideacha táille in aghaidh an tseisiúin. Tá comhairleoireacht ar fáil saor in aisce má tá cárta leighis agat. Féadfaidh do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú.

Tá eolaire comhairleoirí creidiúnaithe ag Cumann Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann - 01 230 3536.

Is féidir le Líne Tacaíochta Aware cabhrú leat má tá tú in ísle brí nó imníoch - 1800 80 48 48.

Is féidir leat glaoigh ar na Samáraigh más mian leat labhairt le duine faoin gcaoi a bhfuil tú ag mothú - 116 123.

Tacaíocht i gcás méala

Cuireann AdVIC comhairleoireacht ar fáil má chaill tú duine mar gheall ar dhúnbhás - 1800 852 000.

Cuireann Foras Ospíse na hÉireann tacaíocht agus comhairle ar fáil trína Líne Tacaíochta Méala – 1800 807077.

Tacaíocht méala do thuismitheoirí

Tacaíonn Anam Cara le tuismitheoirí tar éis méala agus tá oícheanta eolais acu sa phobal ar fud na tíre.

Cuireann Féileacáin tacaíocht ar fáil d’aon duine ar chuir bás linbh le linn toirchis nó ina dhiaidh isteach orthu.

Tá eolaire ag Pregnancy and Infant Loss Ireland do thuismitheoirí a bhfuil méala orthu agus do ghairmithe cúram sláinte.

Tacaíonn First Light le tuismitheoirí agus baill teaghlaigh ar cailleadh a linbh faoi 18 mbliana d’aois go tobann.

Tacaíonn A Little Lifetime Foundation le teaghlaigh trí ghrúpaí tacaíochta agus soláthraíonn sí seirbhísí comhairleoireachta.

Tacaíochtaí do leanaí

Cuireann Barnardos líne chabhrach méala ar fáil chun rochtain a fháil ar sheirbhísí tacaíochta do leanaí a d’fhulaing méala - 01 473 2110.

Tá faisnéis agus acmhainní do leanaí agus teaghlaigh ag Irish Childhood Bereavement Network chun déileáil le brón

Tacaíonn Rainbows le leanaí a bhfuil méala orthu mar gheall ar idirscaradh a dtuismitheoirí.

Daoine a bhfuil tionchar ag féinmharú orthu

Cuireann Pieta comhairleoireacht, teiripe agus tacaíocht ar fáil do dhaoine a chaill duine de bharr féinmharaithe agus do dhaoine atá ag smaoineamh ar fhéinmharú – 1800 247247, nó seol an téacs chuig HELP chuig 51444.

Cuireann Oifigigh Idirchaidrimh um Méala Féinmharaithe tacaíocht rúnda ar fáil saor in aisce ar fud na tíre.

Cuireann Hugg faisnéis agus tacaíocht ar fáil do dhaoine a chaill duine de bharr an fhéinmharaithe.

Tuilleadh eolais

Tá liosta tacaíochtaí agus seirbhísí méala ag FSS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 24 Márta 2022