Conas d'ainm a athrú

Conas a athraím m'ainm?

Ní leagtar amach i ndlí na hÉireann conas d’ainm a athrú. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat an t-ainm a úsáideann tú go coitianta a athrú trí ainm nua a úsáid.

D’fhéadfadh go mbeadh deacracht agat, áfach, d’ainm nua a chruthú do chomhlachtaí poiblí agus príobháideacha (mar shampla, d’ionad oibre, do scoil, do na Coimisinéirí Ioncaim nó do Sheirbhís na bPasanna) gan doiciméad oifigiúil a thagraíonn don athrú.

Cruthúnas a fháil ar athrú ainm

Más mian leat cruthúnas scríofa go bhfuil d’ainm athraithe agat, is féidir leat Gníomhas Aonpháirtí a shíniú. Is doiciméad dlíthiúil é Gníomhas Aonpháirtí a deir go ndéanfaidh tú beart ar leith ón dáta a síníonn tú é. Ciallaíonn sé seo ón dáta a shíníonn tú an Gníomhas Aonpháirtí, is féidir leat a dhearbhú go dleathach:

 • Nach bhfuil tú ag baint úsáide as do sheanainm a thuilleadh
 • Go n-úsáidfidh tú d’ainm nua i gcónaí
 • Go mbeidh tú ag iarraidh go nglaofaí ort le d'ainm nua

Ní gá duit Gníomhas Aonpháirtí a shíniú má tá tú ag athrú d’ainm tar éis pósadh – féach thíos.

D'ainm a athrú tar éis pósadh

Ní gá duit d’ainm a athrú nuair a phósann tú. Mar sin féin, b’fhéidir gur mhaith leat d’ainm a athrú ar chúiseanna traidisiúnta, cultúrtha nó praiticiúla.

Má athraíonn tú d’ainm nuair a phósann tú, ní gá duit Gníomhas Aonpháirtí a shíniú. Glacfaidh formhór na n-eagraíochtaí le do theastas pósta mar chruthúnas ar athrú ainm.

Tuilleann tú d’ainm trí ‘úsáid agus cáil’. Ciallaíonn sé seo don chuid is mó de na críocha, más mian leat go gcuirfí d'ainm pósta ort, ní úsáideann tú ach an t-ainm seo agus iarr ar dhaoine glaoch a chur ort leis.

D’ainm a athrú tar éis idirscartha nó colscartha

Is féidir leat athrú ar ais go dtí d’ainm roimh phósadh tar éis idirscartha nó colscartha. Beidh ort teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí chun do shonraí pearsanta a nuashonrú, mar shampla, do bhanc, d’fhostóir, an Oifig Mótarchánach, agus do sholáthraí cúram sláinte.

Tá riachtanais éagsúla ag gach eagraíocht mar sin seiceáil cad atá ag teastáil chun an próiseas a chríochnú. Is gnách go mbíonn foirm bhailí aitheantais agus fianaise dheimhnithe de d’ainm roimhe sin ag teastáil uait. Seans go mbeidh ort cóip dheimhnithe de do chomhaontú idirscarthad’fhoraithne colscartha a thaispeáint.

Cárta Seirbhísí Poiblí (PSC)

Chun d’ainm ar do Chárta Seirbhísí Poiblí a athrú ar ais go dtí d’ainm roimh phósadh, cuir isteach:

 • Doiciméid maidir le comhaontú colscartha, díscaoilte nó idirscartha dhlíthiúil
 • Comhfhreagras ó aturnae a thaispeánann go bhfuil idirscaradh, colscaradh nó díscaoileadh tionscanta

Pas

Chun d’ainm ar do phas a athrú ar ais go dtí d’ainm réamhphósta (nó d’ainm réamhphósta comhpháirtíochta), ní mór duit iarratas a dhéanamh ar phas nua. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid Pas Ar Líne.

Caithfidh tú:

 • Do phas roimhe seo a chur isteach
 • Do theastas breithe
 • Ordú cúirte idirscartha bhreithiúnaigh, comhaontú idirscartha, nó foraithne colscartha. Ní mór é seo a bheith deimhnithe ag aturnae nó ag an gcúirt
 • Do theastas bunaidh pósta nó páirtnéireachta sibhialta

Seachas sin, ní mór duit ‘cruthúnas úsáide’ a thaispeáint. Chun é seo a dhéanamh, cuir isteach 2 dhoiciméad oifigiúil a thaispeánann go raibh tú ag úsáid d’ainm roimh phósadh le 2 bhliain.

Féach tuilleadh faisnéise faoin ainm a athrú ar do phas, agus na doiciméid atá uait, ar Láithreán Gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Conas d'ainm a athrú le gníomhas aonpháirtí

Féadfaidh tú aturnae a fháil chun an Gníomhas Aonpháirtí a dhéanamh (a fhorghníomhú) ar do shon, nó is féidir leat é a dhéanamh tú féin.

Céim 1

Íoslódáil teimpléad de Ghníomhas Aonpháirtí do Dhaoine Fásta ó Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Ní mór an Gníomhas Aonpháirtí a phriontáil ar pháipéar gníomhais (atá ar fáil ó stáiseanóireachta dlí), nó ar aon pháipéar ardchaighdeáin.

San fhoirm seo, dearbhaíonn tú go bhfuil do sheanainm tugtha suas agat agus gur ghlac tú le hainm nua chun gach críche.

Céim 2

Síníonn tú an Gníomhas Aonpháirtí i do sheanainm agus i d’ainm nua. Ní mór duit é a shíniú i láthair finné. Caithfidh do sheanainm teacht le do theastas breithe. Déan cinnte go bhfuil do lárainm san áireamh.

Céim 3

Caithfidh an finné a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad. Ní mór dóibh an Gníomhas Aonpháirtí a shíniú mar fhinné duit.

Ní mór dóibh freisin Mionnscríbhinn Fianaithe Fianaise a mhionnú i láthair aturnae nó Choimisinéara Mionnaí, á rá go bhfaca siad tú ag síniú an Ghníomhais Aonpháirtí. Íoslódáil teimpléad de Mhionnscríbhinn Fianaithe Finné ó Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Tá táille bheag i gceist chun an Mhionnscríbhinn a mhionnú os comhair aturnae nó Coimisinéir Mionnaí.

Céim 4

Is féidir leat foirm Iarratas ar Chlárú (doc) a shíniú ansin, ag tabhairt toiliú don tSeirbhís Chúirteanna athrú d’ainm a fhoilsiú ar a gclár. Féach ‘An gníomhas a chlárú’ thíos.

Ceadúnas um Athrú Ainm do náisiúnaigh neamh-AE nó RA

Más náisiúnach neamh-AE nó RA thú atá 18 mbliana d’aois nó níos sine, agus más mian leat d’ainm a athrú trí Ghníomhas Aonpháirtí, ní mór duit ‘Ceadúnas um Athrú Ainm’ a fháil ó Sheachadadh Seirbhíse Inimirce (ISD) – féach an rannán ‘Sonraí Teagmhála’ thíos. Tá an riail seo leagtha amach faoi Alt 9 d’Acht na nEachtrannach 1935.

Faigh foirm iarratais ar cheadúnas um Athrú Ainm trí scríobh chuig an rannán Athrú Ainm in ISD. Cuir an buncheadúnas um Athrú Ainm san áireamh le do dhoiciméid Gníomhas Aonpháirtí.

Ní bhíonn ceadúnas um Athrú Ainm ag teastáil ó shaoránaigh na Breataine agus leanaí faoi 18 chun d’ainm a athrú trí Ghníomhas Aonpháirtí.

An gníomhas a chlárú

Ní ghlacfaidh roinnt eagraíochtaí ach le Gníomhas Aonpháirtí atá ‘cláraithe’ i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte (níl aon cheanglas é a chlárú, áfach).

Chun an gníomhas a chlárú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte, beidh ort:

 • An Gníomhas Aonpháirtí le críochnú i gceart
 • Mionnscríbhinn Finné Fianaithe
 • Cóip dheimhnithe de do theastas breithe
 • Fianaise ar d’ainm roimhe seo (mar shampla, teastas breithe, teastas pósta, athrú ainm roimhe seo trí Ghníomhas Aonpháirtí, deimhniú eadóirseachta)
 • ‘Ceadúnas um athrú ainm’ más náisiúnach neamh-AE thú (ní gá do shaoránaigh na Breataine ceadúnas um athrú ainm a fháil)
 • Cruthúnas fótagrafach deimhnithe aitheantais (amhail pas nó ceadúnas tiomána)

Ní mór duit freisin foirm iarratais a chomhlánú chun an Gníomhas Aonpháirtí a chlárú, á admháil go mbeidh sé ar fáil lena scrúdú ag an bpobal agus go bhfoilseofar í ar Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Íoslódáil foirm iarratais chun Gníomhas Aonpháirtí a chlárú ó Courts.ie.

Seol d’iarratas comhlánaithe mar aon leis na doiciméid tacaíochta go léir chuig: Rannóg na nGníomhas Gníomhais, Príomh-Oifig na hArd-Chúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na nÓstaí, Baile Átha Cliath 7.

Ní mór duit dleacht stampa €60 a íoc ar an nGníomhas Aonpháirtí (is féidir leat a íoc ag d’oifig Seirbhíse Cúirte áitiúil). Bain úsáid as seicliosta na Seirbhíse Cúirteanna chun a chinntiú go bhfuil na doiciméid go léir a theastaíonn uait agat.

Faigh tuilleadh faisnéise faoi d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí ar Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

An costas a bhaineann le d’ainm a athrú le gníomhas aonpháirtí

Tá táille i gceist chun an Mhionnscríbhinn Finné Fianaithe a mhionnú os comhair Coimisinéir Mionnaíaturnae cleachtach. Téigh chuig suíomh Gréasáin courts.ie chun na costais reatha a sheiceáil.

Níl aon ráta seasta táillí le haghaidh táillí dlí, mar sin iarr ar d’aturnae faisnéis a fháil ar a gcostais sula bhfostaíonn tú iad.

Má chláraíonn tú an Gníomhas Aonpháirtí i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte, ní mór duit dleacht stampa €60 a íoc. Féadfaidh tú é seo a dhéanamh ag oifig stampála Chúirteanna Bhaile Átha Cliath nó ag do bhrainse áitiúil de chuid na Seirbhíse Cúirteanna.

Ainm linbh a athrú le gníomhas aonpháirtí

Is féidir leat sloinne linbh a athrú i gClár na mBreitheanna, ach i gcúinsí áirithe amháin.

Is féidir leat sloinne linbh a athrú freisin trí Ghníomhas Aonpháirtí nó trí úsáid choiteann.

Leanaí idir 14 agus 17 mbliana d’aois

Is féidir le leanaí idir 14 agus 17 mbliana d’aois an gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú (a dhéanamh) iad féin, ach teastaíonn uathu toiliú na beirte tuismitheoirí.

Leanaí faoi 14

Má tá leanbh faoi 14, ní mór do dhuine de thuismitheoirí an linbh an Gníomhas Aonpháirtí a fhorghníomhú le toiliú an tuismitheora eile. Tá gá le toiliú na beirte tuismitheoirí.

Mura dtoilíonn an dara tuismitheoir leis an nGníomhas Aonpháirtí, is féidir leis an gcéad tuismitheoir iarraidh ar an gCúirt Dúiche ordú a dhéanamh a scriosann an gá atá le toiliú an dara tuismitheora.

Foirmeacha agus táillí

Más mian leat ainm linbh a athrú trí ghníomhas aonpháirtí, faigh na doiciméid riachtanacha go léir ó Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Tá táille dleachta stampa €60 ar an Athrú Ainm trí Ghníomhas Aonpháirtí agus táille dleachta stampa €20 ar an Mionnscríbhinn Fhorlíontach. Ciallaíonn sé seo go bhfuil táille dleachta stampa de €80 san iomlán ag baint le hainm linbh a athrú trí Ghníomhas Aonpháirtí.

Sonraí teagmhála

An Rannóg Gníomhas Aonpháirtí

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte
Na Ceithre Chúirteanna
Cé na nÓstaí
Inns Quay
Baile Átha Cliath 7
Éire

Uaireanta Oscailte: Dé Máirt agus Déardaoin 10:00-12:30
Teil: (01) 888 6000
Facs: (01) 888 6125
Láithreán Gréasáin: https://www.courts.ie/appointments
Láithreán Gréasáin: https://www.courts.ie/deed-poll

Rannán um Athrú Ainm

An Roinn Dlí agus Cirt

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
Urlár 3
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: https://www.irishimmigration.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 2 Samhain 2023