Uchtú, altramas agus máthairionadaíocht

  • Cur síos ar an gcóras altamais in Éirinn. San áireamh tá an córas a bhaineann le páiste ag thógáil ar altramas sa tír seo agus ón iasacht.

  • Cur síos ar an bpóiséas a bhaineann le páistí a uchtú ó thíortha eile agus na riachtanais nach mór do na tuismitheoirí a shásamh.

  • Bealach atá i máthairionadaíocht inar féidir le lánúin nó duine aonair gan aon leanaí chun leanbh a bheith acu. Tuilleadh faisnéise a fháil

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar an mbealach le do theaghlach breithe a lorg más uchtleanbh a bhí ionat nó má bhí tú ar altramacht ar feadh tréimhse fada.

  • Árais Mháithreacha agus Naíonán agus Institiúidí Cónaithe Contae

  • Tá breis agus 5,500 leanbh faoi chúram in Éirinn faoi láthair. Faigh amach faoi altramú in Éirinn agus conas is féidir leat a bheith páirteach ann.

  • Information on the application process for the new Mother and Baby Institutions Payment Scheme.

  • Kinship care is the full-time parenting of children by grandparents, relatives, or close friends when their parents are no longer able to look after them.

  • Déanann an doiciméad seo cur síos ar an íocaíocht sochar uchtaíoch a íoctar le daoine a chomhlíonann critéir áirithe. Míníonn sé chomh maith conas a ríomhtar an ráta íocaíochta.