Caighdeáin fheithiclí

  • Tá cur síos anseo ar an Scrúdú Náisiúnta Feithiclí, ar a bhfuil conas réiteach faoina chomhair, conas iarratas a dhéanamh agus conas a n-oibríonn sé san áireamh.

  • Tá rialacha géara leagtha síos maidir le cruth, tomhais &rl clárphlátaí feithiclí in Éirinn.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha faoi leith a bhaineann le cineálacha lampaí agus frithneoirí nach mór a bheith ar ghluaisrothair.

  • Is tástáil éigeantach í an Tátail um Rodacmhainneacht Feithiclí Tráchtála (CVRT) do gach feithicil tráchtála in Éirinn. Feithiclí Tráchtála (CVRT) do gach feithicil tráchtála in Éirinn. Faigh amach conas ullmhú agus conas iarratas a dhéanamh ar CVRT.