Trácht agus Páirceáil

  • Tá córas a chuireann srian ar pháirceáil agus a ghearrann fíneálacha i bhfeidhm ar fud bailte agus cathracha in Éirinn. Eolas faoi fhíneálacha, srianta ar pháirceáil agus an chaoi a chuireann d'údarás áitiúil an dlí i bhfeidhm.

  • Tá maoir thráchta freagrach as forfheidhmiú an dlí a bhaineann le páirceáil neamhdhleathach agus le stopadh mótarfheithiclí. Faigh tuilleadh faisnéise ar a gcuid freagrachtaí anseo.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar an scéim Eorpach Cárta Páirceála Duine le Míchumas do thiománaithe agus páisinéirí le míchumais.

  • Sa doiciméad seo déantar cur síos ar na háiseanna páirceála atá leagtha amach do dhaoine le míchumas, atá ar fáil ar fud na tíre.