Bóithre agus Sábháilteacht

  • Tá cúig cineál teorainn luais ar bhóithre. Faigh eolas faoi na teorainneacha éagsúla, cá mbíonn siad i bhfeidhm, agus na pionóis a bhaineann le coireanna luais.

  • Tá dualgas dlíthiúil ann in Éirinn lena bheith srianta mar a bhítear ag gluaisteánaíocht agus feidhmíonn sé seo do thiománaithe agus do phaisineirí araon.

  • Réamhchúraimí bunúsacha agus comhairle bhunúsach a fhéadann tiománaithe a ghlacadh chun a chinntiú go dtaistealaíonn siad go sábháilte.

  • Is féidir leat a bheith sábháilte ag taisteal ar ghluaisrothar.

  • Fostaítear Maoir Tráchta Scoile chun cabhrú le páistí bunscoile bóithre poiblí a thrasnú go sábháilte. Faigh eolas faoina ndualgais agus faoi do fhreagrachtaí mar úsáideoir bóthair.

  • Tá roinnt bóithre náisiúnta ann a ghearrann dola (tobhach nó muirear) ar gach feithicil a úsáideann na bóithre seo. Léigh faoi dholaí agus faoi cé atá díolmhaithe óna n-íoc.