Seanóirí agus Daoine Scortha

  • Is éard atá an Pinsean Stáit (Neamh-ranníocach), a thugadh Pinsean Seanaoise Neamh-ranníocach roimhe sin ná an íocaíocht atá ar fáil do dhaoine os cionn 66.

  • Teidlíochtaí íocaíochtaí stáit do dhaoine a dtéann amach ar pinsean luath is cuma má tá siad iomarcach nó gur roghnaigh siad féin dul amach ar pinsean luath. Deanann an doicimead seo cur síos ar ceard iad go díreach a gcuid teideal ó thaobh pinsin fadtéarmacha a choimeád.

  • Má théann tú ar scor ag 65, b’fhéidir go gcáileoidh tú d’íocaíocht sochair go dtí go sroichfidh tú 66. Tá an íocaíocht cosúil le Sochar Cuardaitheora Poist, ach ní gá duit a bheith ag lorg oibre ná ag síniú ag d’ionad Intreo áitiúil.

  • Is éard atá sa Deontas do Dhaoine in Aois a gCéid ná an íocaíocht a thugtar dóibh siúd go bhfuil cónaí orthu in Éirinn agus do shaoránaigh Éireannacha áirithe go bhfuil cónaí orthu thar lear nuair a shroicheann siad 100 bliain d'aois.

  • Life Event Document Faigh amach faoi raon na n-íocaíochtaí atá ar fáil, agus déan nasc le seicliosta níos leithne de theidlíochtaí do dhaoine aosta.
  • You can start to claim your State Pension (Contributory) at any age between 66 and 70. This page explains who can defer (delay) their State Pension (Contributory), rates for different age groups, and how to apply.

  • You may get a pro-rata pension if you have a mixed insurance record, for example, if you worked in both the public service and private sector.

  • The State Pension (Contributory), previously called the Old Age (Contributory) Pension, is payable to people aged 66 and over who have worked and paid enough social insurance contributions.