Cás-staidéir: Rogha a dhéanamh idir an deontas cothaithe agus an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas.

Sachás-staidéar seo breathnaítear ar na roghanna atá ar fáil do dhaoine afhaigheann Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Íocaíocht do TheaghlachAon-Tuismitheora agus Liúntas Míchumais.

Tá Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á fháil ag Anne le 9 mí anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha breisoideachais ag an dara leibhéal:

Ní féidir le Anne Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (LLCF) a fháil agus freastal go lánaimseartha ar oideachas. Ba cheart di cur isteach ar an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Ós rud é go bhfuil Anne os cionn 25 bliana d’aois , beidh a ráta íocaíochta ar LFAO mar an gcéanna leis an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist a bhfuil sí ag fáil agus is féidir léi aon sochair tánaisteacha atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil. Ní bhfaighidh sí deontas cothaithe mar aon le LFO, ach bheadh sí níos fearr as ó thaobh airgid de an LFO a fháil ná mar a bheadh sí ag fáil an deontais chothaithe amháin.

Má tá cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (PLC) á dhéanamh ag Anne, agus má tá an BTEA á fháil ag Anne, tá sí díolmhaithe ón muirear nua rannpháirtithe mac léinn (€200). B’fhéidir go gcaithfidh sí muirear cúrsa a íoc le haghaidh leabhar, táillí agus costais eile.

Má fhaigheann sí an BTEA le haghaidh saghas cúrsa eile (mar shampla, cúrsa tríú leibhéal) beidh uirthi iarratas a dhéanamh chuig SUSI le fáil amach an bhfuil sí incháilithe don chomhábhar táillí an deontas mac léinn a áirítear ranníocaíocht na mac léinn agus táillí teagaisc/costas turas ríthábhachtach allamuigh.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Tá Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta á fháil ag Anne le 9 mí anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha breisoideachais ag an dara leibhéal:

Ní féidir le Anne Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (LLCF) a fháil agus freastal go lánaimseartha ar oideachas. Ba cheart di cur isteach ar an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Ós rud é go bhfuil Anne os cionn 25 bliana d’aois , beidh a ráta íocaíochta ar LFAO mar an gcéanna leis an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist a bhfuil sí ag fáil agus is féidir léi aon sochair tánaisteacha atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil. Ní bhfaighidh sí deontas cothaithe mar aon le LFO, ach bheadh sí níos fearr as ó thaobh airgid de an LFO a fháil ná mar a bheadh sí ag fáil an deontais chothaithe amháin.

Má tá cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (PLC) á dhéanamh ag Anne, agus má tá an BTEA á fháil ag Anne, tá sí díolmhaithe ón muirear nua rannpháirtithe mac léinn (€200). B’fhéidir go gcaithfidh sí muirear cúrsa a íoc le haghaidh leabhar, táillí agus costais eile.

Má fhaigheann sí an BTEA le haghaidh saghas cúrsa eile (mar shampla, cúrsa tríú leibhéal) beidh uirthi iarratas a dhéanamh chuig SUSI le fáil amach an bhfuil sí incháilithe don chomhábhar táillí an deontas mac léinn a áirítear ranníocaíocht na mac léinn agus táillí teagaisc/costas turas ríthábhachtach allamuigh.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Ní féidir le Anne Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (LLCF) a fháil agus freastal go lánaimseartha ar oideachas. Ba cheart di cur isteach ar an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Ós rud é go bhfuil Anne os cionn 25 bliana d’aois , beidh a ráta íocaíochta ar LFAO mar an gcéanna leis an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist a bhfuil sí ag fáil agus is féidir léi aon sochair tánaisteacha atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil. Ní bhfaighidh sí deontas cothaithe mar aon le LFO, ach bheadh sí níos fearr as ó thaobh airgid de an LFO a fháil ná mar a bheadh sí ag fáil an deontais chothaithe amháin.

Má tá cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (PLC) á dhéanamh ag Anne, agus má tá an BTEA á fháil ag Anne, tá sí díolmhaithe ón muirear nua rannpháirtithe mac léinn (€200). B’fhéidir go gcaithfidh sí muirear cúrsa a íoc le haghaidh leabhar, táillí agus costais eile.

Má fhaigheann sí an BTEA le haghaidh saghas cúrsa eile (mar shampla, cúrsa tríú leibhéal) beidh uirthi iarratas a dhéanamh chuig SUSI le fáil amach an bhfuil sí incháilithe don chomhábhar táillí an deontas mac léinn a áirítear ranníocaíocht na mac léinn agus táillí teagaisc/costas turas ríthábhachtach allamuigh.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Má tá cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (PLC) á dhéanamh ag Anne, agus má tá an BTEA á fháil ag Anne, tá sí díolmhaithe ón muirear nua rannpháirtithe mac léinn (€200). B’fhéidir go gcaithfidh sí muirear cúrsa a íoc le haghaidh leabhar, táillí agus costais eile.

Má fhaigheann sí an BTEA le haghaidh saghas cúrsa eile (mar shampla, cúrsa tríú leibhéal) beidh uirthi iarratas a dhéanamh chuig SUSI le fáil amach an bhfuil sí incháilithe don chomhábhar táillí an deontas mac léinn a áirítear ranníocaíocht na mac léinn agus táillí teagaisc/costas turas ríthábhachtach allamuigh.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Má fhaigheann sí an BTEA le haghaidh saghas cúrsa eile (mar shampla, cúrsa tríú leibhéal) beidh uirthi iarratas a dhéanamh chuig SUSI le fáil amach an bhfuil sí incháilithe don chomhábhar táillí an deontas mac léinn a áirítear ranníocaíocht na mac léinn agus táillí teagaisc/costas turas ríthábhachtach allamuigh.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter le 3 bliana anuas agus tá sé ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Tá Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora ag Peter, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aige agus go gcaithfidh sé a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde dó.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

 1. Feadfaidh Peter an Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má roghnaíonn sé é sin a dhéanamh leanfaidh sé air ag fáil na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar an ráta reatha agus gheobhaidh sé an deontas cothaithe. Caillfidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Fhorlíonadh Ús Morgáiste. Más rud é go bhfuil sé ag teacht go deireadh a theidlíochta i leith na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora, ba thairbhí dó an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas a bheith aige toisc go n-íocfar é sin ar feadh tréimhse a chúrsa. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

 1. Féadfaidh Peter aistriú ón Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora atá á fáil aige go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sé é sin a dhéanamh, ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Gheobhaidh sé an LFO ar an ráta céanna na hÍocaíochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus féadfaidh sé aon sochar tánaisteach atá á fháil aige faoi láthair a choinneáil.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Beidh air iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sé incháilithe an táille sheirbhísí mac léinn agus na táillí teagaisc a bheith íoctha dó.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria le roinnt blianta anuas agus tá sí ag tosú ar chúrsa lánaimseartha ardoideachais ag an tríú leibhéal:

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Tá Liúntas Míchumais á fháil ag Maria, rud a chiallaíonn go bhfuil dhá rogha aici agus go gcaithfidh sí a dhéanamh amach cé acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

 1. Feadfaidh Maria an Liúntas Míchumais atá á fháil aici a choinneáil agus deontas cothaithe a fháil. Má thograíonn sí é sin a dhéanamh leanfaidh sí uirthi ag fáil an Liúntais Mhíchumais ar a ráta reatha. Caillfidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici, áfach, mar Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ioncam a tuismitheoirí ar mhéid an deontais chothaithe a gheobhaidh sí má tá sí ina cónaí sa bhaile. Mar gheall air sin, d’fhéadfadh sí deontas cothaithe laghdaithe a fháil, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ach íocaíocht na Táille Seirbhísí Mac Léinn, nó b’fhéidir nach bhfaigheadh sí ceachtar acu. Caithfidh sí a chur in iúl don Rannóg Liúntais Mhíchumais sa Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil sí ag tosú ar chúrsa staidéir. Má tá sé ag fáil Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) , ní mór dó é seo a chur in iúl don údarás áitiúil agus d’fhéadfadh go ndéanfar comhábhar cothabhála a dheontais a mheas mar ioncam.
 2. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

 1. Féadfaidh Maria aistriú ón Liúntas Míchumais atá á fháil aici go dtí an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). Má thograíonn sí é sin a dhéanamh agus má tá sí incháilithe chun an LFO a fháil ní bhfaighidh sí deontas cothaithe. Gheobhaidh sí an LFO ar an ráta céanna an Liúntais Mhíchumais agus féadfaidh sí aon sochar tánaisteach atá á fháil aici faoi láthair a choinneáil.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Beidh uirthi iarratas a dhéanamh fós chuig SUSI, agus úsáid á baint as an bhfoirm i gcomhair deontas cothaithe, le fáil amach an bhfuil sí incháilithe chun táille sheirbhísí mac léinn agus chun na táillí teagaisc a bheith íoctha di.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Eanáir 2023