Filleadh ar Oideachas

  • Féadfaidh an Clár ar Ais Chun Oideachais tacaíocht a thabhairt duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí oideachasúil agus forbairt phearsanta chun chuidiú leat fostaíocht a fháil.
  • Tá an Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas dírithe orthu atá dífhostaithe, ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó tá míchumas orthu chun cúrsaí dara nó tríú leibhéil ceadaithe a dhéanamh.

  • Is féidir leat d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus páirt a ghlacadh i gcúrsa páirtaimseartha chun feabhas a chur ar do sheans post a fháil. Faigh tuilleadh eolais.

  • Féadfaidh tú d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil fad is atá tú ag glacadh páirte i gcúrsaí áirithe oideachais, oiliúna nó forbartha. Faigh tuilleadh eolais.

  • Faisnéis faoi íocaíocht leasa shóisialaigh, an BTEA agus an deontas mac léinn a éileamh.

  • Is éard atá sa scéim seo réimse cúrsaí oideachais agus oiliúna atá feiliúnach do dhaoine fásta dífhostaithe agus do dhaoine eile a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith.
    This document is in: Gairmoideachas agus oiliúint