Life events

Life events are situations that occur which result in a series of transactions between an individual and various public sector organisations in Ireland, for example having a baby or getting married.

These documents provide a short guide to all the information you may need, to help guide you through these events.


 • Breoiteacht agus tú imithe ar scor
  Tá raon d’íocaíochtaí agus sheirbhísí ar fáil in Éirinn chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine aosta a éiríonn tinn nó a thiteann faoi mhíchumas. Eolas maidir le tacaíochtaí ioncaim, cúram sláinte, tithíocht, cánachas agus cúram a thabhairt do dhuine eile.
 • Ag bogadh ón mbaile go cúram fadtéarmach
  Is féidir le formhór na ndaoine aosta agus na ndaoine óga atá breoite go hainsealach leanúint ar aghaidh ag maireachtáil sa bhaile le tacaíocht ón FSS agus óna dteaghlaigh. Faisnéis maidir le bogadh ón mbaile go cúram fadchónaithe, dá mbeadh sé riachtanach nó inmhianaithe.
 • Fordheontais ioncaim do dhaoine aosta
  Faigh amach faoi raon na n-íocaíochtaí atá ar fáil, agus déan nasc le seicliosta níos leithne de theidlíochtaí do dhaoine aosta.
 • Ag lorg oibre: oideachas agus oiliúint
  Má tá tú dífhostaithe tá réimse deiseanna oideachais agus oiliúna éagsúla ar fáil. Ina measc seo tá cúrsaí atá go sonrach do dhaoine dífhostaithe.
 • Daoine faoi mhíchumas agus an obair
  Tá tacaíochtaí difriúla ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas le cabhrú leo fostaíocht a fháil agus a choimeád.
 • Do phost a chailliúint
  Má tá do phost caillte agat ba cheart duit eolas a chur ar na hiocaíochtaí agus seirbhísi do dhaoine dífhostaithe.
 • Scor ón obair in Éireann
  Don fhormhór nuair a smaoiníonn siad ar scor, feiceann siad deis le treonna nua a ghlacadh agus dushláin nua a thabhairt. Faisnéis ba cheart a bheith ar eolas agat mar gheall ar dhul ar scor ó obair.
 • Ag bogadh thar lear as Éirinn
  Tá cur síos anseo ar na bealaí is fearr chunan strus a bhaineann le aistriú thar lear a laghdú.
 • Sula dtagann tú go hÉirinn
  Ní mór do dhaoine ar mian leo teacht go hÉirinn a bheith ar an eolas i dtaobh a dteidlíochta chun cónaí anseo agus céard is féidir leo a dhéanamh nuair a thiocfaidh siad anseo.
 • Tosú ar scoil
  Tugann an doiciméad seo cur síos ar an gcóras oideachais bhunscolaíochta in Éirinn.
 • Tosú ar iarbhunscoil
  Cur síos ar oideachais iarbhunscoile ina n-áirítear an dóigh chun iarbhunscoil a roghnú agus chun do pháiste a chlárú inti.
 • An scoil a fhágáil
  Léargas ar roinnt roghanna d'fhágóirí scoile
 • Returning to education
  Thinking of returning to education? Here we look at the options and supports for adults at the start of their return to education.
 • Dul ar coláiste
  Má tá tú ag brath ar dhul ar coláiste tugann an doiciméad seo cuntas ar a bhfuil i gceist agus mar a bhfaighidh tú an fhaisnéis atá ag teastáil uait.
 • Nuair a fhaigheann duine bás
  Má chaill tú duine éigin a bhí gar duit le déanaí nó má tá aithne agat ar dhuine éigin a chaill duine a bhí gar di nó dó, tabharfaidh sé seo treoir duit ar na nithe nach foláir duit a dhéanamh tar éis bás. Tugann sé achoimre freisin ar roinnt de na seirbhísí stáit agus seirbhísí deonacha atá ar fáil chun tacú leat.
 • Bheith i do Thuismitheoir den chéad uair
  An bhfuil tusa nó duine a bhfuil aithne agat orthu ar tí a bheith in bhur dtuismitheoir? Is treoir í seo ar sheirbhísí Stáit in Éirinn agus forbhreathnú ar roinnt de na saincheisteanna a bhainfidh leat, cibé do chás.
 • Aitheantas dlíthiúil do do rogha inscne
  Foráiltear san Acht um Inscne a Aithint, 2015 go n-aithníonn an Stát rogha inscne duine.