obair a fháil nó gnó a thosú

  • Ceart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn. Áirítear faisnéis ar conas iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.

  • Cur síos ar cheart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn agus áirítear a gcearta fhostaíochta. Ina theannta sin leagtar amach agus áirítear teidlíochtaí saoránach Éireannaigh a thagann ar ais in Éirinn, go háirithe na daoine dífhostaithe.

  • Faisnéis do náisiúnaigh choigríche, a áiríonn faisnéis faoi na scéimeanna inimircigh d’infheisteora, fiontraí agus chead gnó.

  • Leagann sé seo síos na teidlíochtaí iomarcaíochta, leasa shóisialaigh agus cánach atá ag oibrithe imirceacha a chailleann a bpost.

  • Is féidir le saoránaigh an AE, an LEE agus na hEilvéise sochair teaghlaigh a éileamh in Éirinn. Is féidir leo íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fháil freisin má chailleann siad a bpost nó má éiríonn siad breoite nó éagumasaithe.

  • Ag teacht go hÉirinn le dul ag obair anseo; cáin, áit chónaithe, áit sainchónithe, cánachas dúbailte, ioncam a saoraíodh roimh theacht go hÉirinn agus fostaíocht sealadach in Éirinn.

  • Eolas faoi conas post a chuardach, conas iarratas a dhéanamh ar phost agus roinnt tacaíochtaí atá ar fáil do lucht cuardaigh fostaíochta.
    This document is in: Oiliúint agus lorg oibre