Víosaí Saoire Oibre do shaoránaigh Éireannacha

Cad é víosa saoire oibre?

Tá comhaontuithe saoire oibre ag Éirinn le roinnt tíortha éagsúla. Ceadaíonn iad seo do dhaoine óga taisteal go tír eile ar feadh níos faide ná mar a cheadaíonn víosa turasóireachta agus oibriú ann fad a bhíonn tú sa tír chun tacú le do chostais taistil.

Is éagsúil na critéir ó thír go tír ach bíonn na cláir ar oscailt do dhaoine óga, go ginearálta, idir 18 agus 30 nó 35 bliain d’aois, a bhfuil árachas sláinte príobháideach acu agus ar féidir leo cruthúnas a sholáthar go bhfuil cistí acu chun tacú leo.

I bhformhór na gcásanna, is féidir leat obair shealadach nó ócáideach a aimsiú nuair a bhaineann tú an tír amach agus is féidir leat staidéar a dhéanamh freisin fad a bhíonn tú ann. Ba cheart gurbh é príomhchuspóir do thurais chun dul ar saoire agus ba cheart go mbeadh an obair nó an staidéar a dhéanamh forlíontach. Má tá tú ag taisteal go príomha chun oibriú nó chun staidéar a dhéanamh, ba cheart duit víosaí eile a fhiosrú.

Nóta: Cuireadh formhór na gclár comhaontaithe saoire ar fionraí i rith phaindéim Covid-19 agus níl iarratais nua á bpróiseáil ag go leor tíortha ag an tráth seo.

Cén tíortha nó réigiún a ghlacann páirt?

Tá comhaontuithe saoire oibre ag Éirinn leis na tíortha nó réigiún seo a leanas:

 • An Airgintín
 • An Astráil
 • Ceanada
 • An tSile
 • Hong Cong
 • An tSeapáin
 • An Nua-Shéalainn
 • Poblacht na Cóiré (an Chóiré Theas)
 • An Téaváin
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá

Ba cheart duit a thabhairt faoi deara gurb éagsúil an próiseas iarratais agus na riachtanais maidir le SAM ó na tíortha eile. Féach ‘SAM – Clár oibre agus taistil intéirneach’ thíos.

Ní theastaíonn comhaontú saoire oibre ó shaoránaigh Éireannacha chun cónaí agus oibriú laistigh den AE/an LEE, an Eilvéis agus an RA.

Cáilitheacht agus riachtanais

Is éagsúil na sonraí faoi cé atá incháilithe agus an méid a bheidh tú i dteideal a dhéanamh ó thír go tír. Tugtar sa tábla thíos roinnt sonraí faoi gach tír. Is féidir leat eolas breise a fháil trí na naisc a leanúint do gach tír:

Víosaí Saoire Oibre do shaoránaigh Éireannacha

 
  Aois Cé chomh fada is féidir leat fanacht? Costas an iarratais An féidir leat staidéar a dhéanamh?
An Airgintín 18-30 6 mhí, agus b’fhéidir go mbeifear in ann athnuachan a dhéanamh a fhaide le 9 mí €50 A fhaide le 3 mhí
An Astráil 18-35 12 mhí,

Is féidir an dara agus an tríú víosa a fháil

$495 AUD A fhaide le 4 mhí
Ceanada 18-35 A fhaide le 24 mí Táille rannpháirtíochta CAD $156, cead oibre $100 Níl
An tSile 18-30 12 mhí Déan teagmháil leis an ambasáid chun teacht ar tháillí víosa Níl
Hong Cong 18-30 12 mhí Saor in Aisce
An tSeapáin 18-30 12 mhí Saor in Aisce Ní féidir leat staidéar a dhéanamh ar an tSeapáinis ach ar feadh a fhaide le 3 mhí
An Nua-Shéalainn 18-30 12 mhí $280 NZD A fhaide le 6 mhí
An Chóiré 18-34 12 mhí $60 USD A fhaide le 6 mhí
An Téaváin 18-30 12 mhí €86 Ní féidir leat staidéar a dhéanamh ar an tSínis ach ar feadh a fhaide le 3 mhí

Féach freisin ‘SAM – Clár oibre agus taistil intéirneach’ thíos.

Conas iarratas a dhéanamh

I gcás fhormhór na dtíortha, baileoidh tú do chuid cáipéisí le chéile agus seolfaidh tú foirm iarratais cibé acu ar líne nó ag ambasáid na tíre. Is éagsúil a bheidh an t-iarratas agus an cháipéisíocht ach is dóchúla go n-iarrfar ort an méid seo a leanas a sholáthar:

•Pas

•Cruthúnas i leith árachas sláinte príobháideach

•Cruthúnas i leith cistí chun tacú leat féin

•Ticéad eitilte abhaile nó na cistí chun ceann a cheannach

•I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir nó aiste ina mínítear an fáth go bhfuil tú ag cur isteach ar an gclár

SAM – Clár oibre agus taistil intéirneach

Is an-éagsúil an próiseas iarratais agus na riachtanais maidir le SAM ó na tíortha eile. Seachas “Víosa Saoire Oibre” a thabhairt ar an gclár, tugtar an Clár Oibre agus Taistil Intéirneach ar a gclár. Tá tú incháilithe páirt a ghlacadh ann más mac léinn thú faoi láthair nó má bhain tú cáilíocht amach le 12 mhí anuas.

Cé go sonraítear i gcláir eile gur cheart duit díriú go príomha ar thaisteal agus gur cheart go ndéanfá aon obair chun íoc as do chostais, beidh ort post nó intéirneacht a aimsiú don chlár seo a bhaineann le do réimse staidéir agus óna dteastaíonn 32 uair an chloig sa tseachtain, ar a laghad, d’obair. Ní féidir leat oibriú i bpoist saothair neamhoilte nó ócáideacha, agus caithfidh nach dteastaíonn tacaíocht cléireachais nó oifige breis agus 20% ó d’intéirneacht.

Conas iarratas a dhéanamh

Sula bhféadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar víosa ní mór duit iarratas a dhéanamh ar fhoirm DS-2019 trí eagraíocht urraíochta fhaofa. Má tá d’fhoirm DS-2019 faofa ag an eagraíocht urraíochta is é an chéad chéim eile atá agat ná cur isteach ar Víosa Cuairteora Malairte J-1 ag Ambasáid na Stáit Aontaithe.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Is féidir leat teacht ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoracha ar leathanach inimirce nó Ambasáid na hÉireann don tír nó réigiún ar spéis leat taisteal chuige.

 • An Airgintín
 • An Astráil
 • Ceanada
 • An tSile
 • Hong Cong
 • An tSeapáin
 • An Nua-Shéalainn
 • Poblacht na Cóiré
 • SAM
 • An Téaváin
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15 Eanáir 2024