Saoránacht

  • Tá saoránaigh Éireannacha ina mbaill fhoimiúla de phobal na hÉireann a bhfuil cónaí orthu in Éirinn agus thar lear. Cad is saóránacht Éireannach ann agus cad é do cheart ar shaoránacht Éireannach?

  • Ní hé an gnáthchúrsa é gur saoránach Éireannach tú má saolaíodh in oileán na hÉireann tú. D'fhéadfá a bheith i dteideal saoránacht Éireannach dá mb'Éireannaigh iad do thuismitheoir(í) nó do sheantuismitheoirí ach d'fhéadfá an bhreith a chlárú.

  • Má rugadh do sheantuismitheoirí in Éirinn, ach gur rugadh tú thar lear, caithfear do bhreith a chlárú i gClár na mBreitheanna Eachtracha chun saoránacht Éireannach a éileamh. Mínítear sa doiciméad seo conas é seo a dhéanamh.

  • Séard is eadóirseacht ann bealach inár bhféidir le náisiúnach eachtrach éirí ina shaoránach de chuid na hÉireann. Faigh amach níos mó faoi cé atá i dteideal éirí ina shaoránach Éireannach trí eadóirseacht agus faoin mbealach ina gcuirtear isteach ar eadóirseacht.