Ag aistarraingt ón phróiséas cosaint idirnáisiúnta in Éirinn

Réamhrá

Forálann an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 d'aistarraingt iarratais ar an gcosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaí agus cosaint idirnáisiúnta). Is féidir d'iarratas a aistarraingt ag an gcéad chéim nó ag an chéim achomhairc. Faoi roinnt cúinsí, féadtar a mheas gurb ionann d’iarratas agus aistarraingthe -féach thíos.

Aistarraingt ag an gcéad chéim

Má tá d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta fós faoi bhreithniú ag an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta, féadann tú d’iarratas a aistarraingt trína fhógairt don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i scríbhinn. Nuair a fhógraítear don Aire faoin aistarraingt, diúltóidh siad dearbhú teifigh nó dearbhú um chosaint choimhdeach a thabhairt duit Má tá dlíodóir agat, fógrófar é/í. Socróidh an tAire chun thú a bhaint den Stát sin mura mbronnadh cead fanacht ort sa Stát.

Aistarraingt ag céim an achomhairc

Más mian leat aistarraingt a dhéanamh ag céim an achomhairc, ba cheart an fógra maidir le d’aistarraingt a dhéanamh don mBínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta. Má aistarraingítear d'achomharc nó má mheastar é a bheith aistarraingthe, diúltóidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais dearbhú teifigh nó dearbhú um chosaint choimhdeach a thabhairt duit. Is féidir leis an Aire socrú a dhéanamh thú a bhaint den Stát mura mbronnadh cead fanacht sa Stát ort nó d'aontaigh tú filleadh go deonach ar do thír dhúchais féin.

Iarratais a meastar a bheith aistarraingthe

Tá roinnt cúinsí ann ina bhféadfaí d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a mheas mar aistarraingthe de bharr mainneachtana ar do leithse chun cloí le d’oibleagáidí reachtúla (nó achomharc i gcoinne diúltaithe). Sa chás seo, diúltóidh an tAire stádas dídeanaí nó dearbhú um chosaint choimhdeach a thabhairt duit. Is iad seo na cúinsí:

  • Mainneachtain do sheoladh nó athrú seolta a thabhairt don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  • Mainneachtain teacht i láthair nuair is gá amhlaidh
  • Mainneachtain cónaí nó chun fanacht ag dúiche nó áit faoi leith sa Stát nuair is gá amhlaidh
  • Fágáil nó iarracht an Stát a fhágáil gan comhthoil an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  • Mainneachtain comhoibriú leis an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó chun faisnéis ar ábhartha do d’iarratas í a thabhairt
  • Mainneachtain freastal ar agallamh leis an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta
  • Mainneachtain comhoibriú leis an mBinse Achomhairc um Chosaint idirnáisiúnta, nó chun faisnéis ar ábhartha do d’achomharc í a thabhairt
  • Mainneachtain freastal ar éisteacht bhéil leis an mBinse, gan chúis réasúnach

Ní bhíonn aon achomharc ann sa chás ina meastar iarratas a bheith aistarraingthe.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann

78-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte: Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil: +353 1 602 8000
Facs: +353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Iúil 2017