Cáin ar choigiltis agus infheistíochtaí

  • In Éirinn, is féidir le fostaithe roghanna faoi leith scaireanna a ghlacadh óna gcomhlacht a d'fhéadfadh a bheith saor ó cháin nó cáin éifeachtúil. Faigh amach faoin dá phríomhbhealach gur féidir le fostaí leas a bhaint as scaireanna ó chomhlacht.

  • Má thuilleann tú ús ar choigilteas b'fhéidir go mbeidh ort cáin a íoc ar an ús sin ar a dtugtar Cáin Choinneála ar Ús Taisce.