Dleacht stampála ar chártaí airgeadais

Réamhrá

Gearrann an Rialtas cáin (nó dleacht stampála) ar chártaí eisithe ag institiúidí airgeadais in Éirinn gach bliain. Má húsáideann tú ceann de na cártaí seo a leanas eisithe ag institiúid airgeadais, caithfidh tú cáin a íoc gach bliain.

I measc na gcártaí seo tá:

  • Cártaí ATM agus cártaí dochair (Uathmheaisín Bainc)
  • Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir

Cártaí ATM agus cártaí dochair

Ón 1 Eanáir 2016, tá dleacht stampála rialtais de 12 cent gearrtha ar aistarraingtí ATM (tá sé ar bharr de haon mhuirearaigh ó do bhainc). Tá €2.50 i gceist le haghaidh cártaí ATM agus €5 le haghaidh cártaí comhcheangailte (ATM agus dochair). Bailítear an dleacht stampála seo i riaráiste. Ciallaíonn sé seo go mbainfear na costais a ghearrfar ort in 2023 amach as do chuntas an 31 Nollaig 2023.

Cártaí creidmheasa agus cártaímuirir

Is cárta plaisteach é cárta creidmheasa a eisíonn institiúid airgeadais agus a ligeann duit earraí, seirbhísí nó airgead tirim a fháil suas go teorainn chreidmheasa sonraithe. Íocann tú an chuideachta cárta creidmheasa ansin méid na n-idirbheart iomlán a ghearrann tú ar an gcárta. Gearrtar ús ar aon iarmhéid gan íoc gach mí.

Is féidir cárta muirir a úsáid ar nós cárta creidmheasa ach ní ghearrtar aon ús mar gheall go n-íocann tusa na hiarmhéideanna ag deireadh gach mí.

Tá an dleacht stampála iníoctha gach bliain mar seo a leanas:

  • Cártaí creidmheasa: €30
  • Cártaí muirir: €30

Tá an táille do gach cuntas. Is féidir leat cártaí breise a eisiúint ar chuntas gan dleacht breise a íoc.

Caithfidh cuideachtaí a bhfuil roinnt cártaí acu ar chuntas amháin an dleacht a íoc ar gach cárta.

De ghnáth bailítear dleacht stampa an 1 Aibreán don bhliain roimhe. Tosaíonn an bhliain chánach don dleacht stampa an 2 Aibreán.

Má tá an cuntas cárta creidmheasa dúnta agus nach mbaineadh úsáid as riamh, níl aon dleacht stampála le n-íoc, ar choinníoll go dúnann tú an cuntas sa tréimhse chéanna is a osclaíodh é. Mura ndúnann tú an cuntas sa tréimhse a d'osclaíodh é, gearrfar dleacht stampála ort fiú más rud é nár baineadh úsáid as riamh. Más rud é gur úsáid tú do chárta agus go ndúnann tú do chuntas i rith na bliana, gearrfar dleacht stampála ort maidir le dúnadh.

Má tá tú ag athrú chuig cuntas cárta creidmheasa difriúil, ní gá duit an dleacht a íoc arís don bhliain sin. Nuair a bheidh tú ag dúnadh an chuntas, tabharfaidh d'eisitheoir cárta litir dhúnadh duit ag rá go gur íoc tú do dhleacht stampála don bhliain. Má thugann tú an litir seo go d'eisitheoir cárta nua, ní ghearrfar dleacht stampála ort don bhliain sin. Is féidir leat do chuntas a athrú chomh minic agus is mian leat i rith na bliana gan dleacht breise a íoc, fad is a dtugann tú litir dhúnadh do na heisitheoirí cárta gach uair.

Níl sé de dhualgas ort an dleacht stampála a íoc má tá do sheoladh billeála taobh amuigh den Stát don tréimhse chuntasaíochta iomlán atá i gceist.

Sa gcás go gcailltear sealbhóir an chuntais cárta creidmheasa nó an chuntais cárta muirir agus má tá an cuntas dúnta, níl aon dleacht iníoctha maidir leis an gcuntas cárta creidmheasa nó an cuntas muirir ón 1 Aibreán ar aghaidh.

Cén áit a dhéanfaidh méiarratas

Má tá ceist agat faoi costas dleacht stampála ar do chuntas, ba cheart duit é a ardú le d'institiúid airgeadais. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cén chaoi a chuirtear an dleacht stampála ar chártaí airgeadais, déan teagmháil le Roinn Cásanna Móra na gCoimisinéirí Ioncaim.

Coimisinéirí Ioncaim

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Rannán na gCásanna Móra

Teach Ballaugh,
73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: (01) 6131803
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Eanáir 2023