Finnéithe

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar an mbealach ina nglaotar ar dhuine le bheith ina f(h)inné.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na cineálacha finnéithe gur féidir a fháil i gcúirt dlí in Éirinn.

  • Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le finnéithe faoi 18 mbliana déag a thugann fianaise sa Chúirt Dúiche, Chuarda nó sa Chúirt Choiriúil Lárnach.

  • Tá cur síos anseo ar na rialacha faoi leith atá i bhfeidhm maidir le fianaise a thugann finnéithe sa chúirt.

  • Pléann an doiciméad seo cásanna nuair a cheadaítear d’fhinnéithe i gcás cúirte a gcuid fianaise a thabhairt trí nasc físe.

  • Cad a tharlaíonn má dhiúltaíonn finné fianaise a thabhairt i dtriail coiriúil? Clúdaíonn an tAcht um Cheartas Coiriúil an dlí sa réimse seo.

  • Is éard is finné naimhdeach ann ná finné a bhfuil an cuma air/uirthi nach bhfuil sé/sí toilteanach an fhírinne a insint. Faigh amach anseo conas a chaitear le finné naimhdeach sa chúirt.

  • Is éard is mionnscríbhinn ann ráiteas scríofa faoi mhionn a leagann amach an fhianaise is mian le finné a thabhairt sa chúirt in Éirinn.