Promhadh agus Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

  • Is í an tSeirbhís Promhaidh an phríomhghníomhaireacht i measúnú agus i mbainistiú ciontóirí sa phobal.

  • Is éard is ceartas aisiríoch ann nuair a bhíonn cruinniú ar siúl idir íospartach, duine a rinne coir ina choinne, agus duine neamhspleách atá oilte chun cruinnithe den sórt sin a ullmhú agus a bhainistiú.