An Córas Príosúin

  • Tá eolas sa doiciméad seo faoi struchtúr agus faoi oibriú an chórais príosúin in Éirinn.

  • Tá eolas praiticiúil sa doiciméad maidir le struchtúr agus oibriú an chórais phríosúin in Éirinn.

  • Deantar cur sios sa doicimead seo ar choinniollacha priosuin.

  • Is féidir leat cuairt a thabhairt ar dhuine muinteartha nó ar chara sa phríosún. Teacht ar thuilleadh faisnéise.

  • Bíonn príosúnaigh na hÉireann thíos le deacrachtaí suntasacha agus i ndlínsí áirithe, d’fhéadfadh coinníollacha agus sábháilteacht phríosúin bheith ina n-údar mór buartha.

  • Faigh amach faoi loghadh, scaoileadh sealadach agus parúl, chomh maith leis na córais atá i bhfeidhm chun cabhrú le príosúnaigh iad féin a athlonnú sa phobal.