Coimisinéirí Síochána

Eolas

Ceapachán oinigh a dhéanann an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais le duine a cheapadh ina C(h)oimisinéir Síochána. I measc na mbunchumhachtaí agus na ndualgas atá ag Coimisinéirí Síochána tá:

  • Dearbhuithe reachtúla a thógáil
  • Bheith mar fhinné nuair a shínítear cáipéisí nuair is gá d'údaráis éagsúla
  • Teastais agus orduithe a shíniú faoi Achtanna éagsúla

Tá sé de chumhacht ag Coimisinéirí Síochána freisin faoin dlí barántais a eisiúint do na Gardaí le áitreabh a chuardach. Ach, go hiondúil, cuirtear iarratais ar bharántais chuardaigh ós comhair na Cúirte Dúiche i ndáiríre.

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924 tugann Coimisinéirí Síochána an chumhacht a eisiúint toghairme agus barántais. Tá na cumhachtaí níos lú a úsáidtear go minic na laethanta seo. Mar shampla, iarratais ar bharántais chuardaigh a dhéantar de ghnáth chun na Cúirte Dúiche áitiúil.

Lorg Coimisinéir Síochána

Coinníonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Rolla na gCoimisinéirí Síochána, áfach, ní fhéadfadh sé a bheith suas chun dáta. Soláthróidh an Roinn de ghnáth ar an ainm agus seoladh an Coimisinéir Síochána ar iarratas.

Ba chóir do áitiúil an Gharda Síochána (na póilíní) stáisiún a bheith in ann a thabhairt duit an t-ainm agus seoladh an Coimisinéir Síochána. Na Gardaí úsáid a bhaint as a gcuid seirbhísí i gcúrsa a gcuid dualgas agus ba chóir a bheith in ann a sholáthar ar an ainm agus seoladh an duine atá gníomhach i do cheantar. Eolas teagmhála do gach stáisiún Garda in Éirinn ar fáil anseo.

Rialacha

Ní gá aon scrúdú a thógáil nó cáilíochtaí oideachais a bheith bainte amach ag duine le bheith ceapaithe mar Choimisinéir Síochána ach ní mór do charachtar an duine a bheith go maith. Ní bhreathnófar ar dhuine atá cúisithe nó cionntaithe as coir throm le ceapachán. Tá an chuid is mó Coimisinéirí Síochána aitheanta go maith ina bpobal féin. Ba cheart go dtuigfeadh aon duine atá faoi scrúdú le ceapachán mar Choimisinéir Síochána go bhfuil sé de cheart ag an Aire Dlí dul i gcomhairle leis na Gardaí le cinntiú nár chúisíodh nó nár chionntaíodh é/í as aon choir throm.

Más Coimisinéir Síochána tú agus má chionntaítear tú as coir throm tiocfaidh deireadh láithreach le do cheapachán mar Choimisinéir Síochána.

Ní cheaptar státseirbhísigh ina gCoimisinéirí Síochána go hiondúil ach amháin nuair is gá é seo lena ndualgais oifigiúla a chur i gcrích.

Is iondúil nach gceaptar dlíodóirí agus daoine atá fostaithe ina n-oifigí agus baill den chléir ina gCoimisinéirí Síochána ar fhaitíos go mbeadh coimhlint leasa ann.

Baineann an cinneadh Coimisinéir Síochána a cheapadh go hiomlán leis an Aire Dlí ag brath ar riachtanais i do cheantar. Fiú má bhíonn duine feiliúnach le ceapadh nó má bhíonn duine aitheanta sa phobal áitiúil ní gá go mbeadh sí/sé ceapaithe mar Choimisinéir Síochána.

Rataí

Ceapacháin oinigh atá i gceapacháin mar Choimisinéirí Síochána agus níl aon thuarastail ná cúiteamh airgeadais le fáil i bhfoirm táillí ná costas as a gcuid seirbhísí a chur ar fáil.

Conas Iarratas a dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh le bheith ceapaithe tú féin mar Choimisinéir Síochána nó is féidir le duine eile tú a ainmniú nó is féidir leat féin duine a cheapann tú a bheith feiliúnach don phost seo a ainmniú. Ní mór don iarratas ar cheapachán a bheith i scríbhinn agus ba cheart go mbeadh eolas maidir leis an té atá ainmnithe ann chomh maith leis na fáthanna atá agat go bhfuil an duine sin nó thú féin feiliúnach don cheapachán.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seol d'iarratas pearsanta (nó d'ainmniúchán) i scríbhinn chuig:

An tAire Dlí agus Cirt

Oifig an Aire Dlí agus Cirt
51 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
D02 HK52
Éire

Teil: + 353 1 602 8202
Lóghlao: 1800 221 227
Facs: + 353 1 661 5461
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 8 Feabhra 2013