Do chearta mar thionónta chumann tithíochta

Réamhrá

Tá na cearta atá agat mar thionónta chumann tithíochta mórán mar an gcéanna leo siúd atá ag tionóntaithe údaráis áitiúil, le difríocht mhór amháin: níl sé de cheart agat mar thionónta chumann tithíochta do theach a cheannach ón gcumann tithíochta.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil maidir le buaine sealbhaíochta, is é sin chomh héasca atá sé tú a dhíshealbhú, is féidir tuilleadh eolais maidir le fógra scoir agus díshealbhú a fháil.

Má tá riaráistí cíosa agat agus má theastaíonn uait fáil amach céard ba cheart duit a dhéanamh futhu, is féidir tuilleadh eolais maidir le riaráistí cíosa a fháil.

Más comhthionónta thú agus má thagann deireadh le do chaidreamh leis an gcomhthionónta eile agus má tá sé/sí imithe, is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le tithíocht agus briseadh síos caidrimh.

Má mian leat a fháil amach céard is féidir leatsa nó leis an gcumann tithíochta a dhéanamh maidir le iompar frithshóisialta is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo maidir le iompar frithshóisialta agus tithíocht.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil maidir le tionóntacht a thabhairt do dhuine eile nuair a chailltear duine, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gcumann tithíochta cuí lena pholasaí ar an gceist seo a fháil.

Más mian leat a fháil amach cé atá freagrach as cineálacha éagsúla deisiúcháin agus na bunchaighdeáin fisiciúla atá tú ina dteideal, is féidir léamh maidir le deisiúcháin, cothabháil agus na bunchaighdeáin fisiciúla anseo.

Má tá míchumas fisiciúil nó intleachtúil nó fadhbanna sláinte intinne agat nó ag duine ar d'aithne agus má theastaíonn do theach a chur in oiriúint don duine sin d'fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteideal Deontas Tithíochta Daoine le Míchumas.

Cúnamh le bogadh isteach i dteach do ghaoil

Más mian leat bogadh isteach i dteach atá in úinéireacht ghaoil ach nach féidir leat mar gheall go bhfuil sé ró bheag nó nach sásaíonn sé na bunchaighdeáin, is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir le Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30 Meitheamh 2015