Obair fheabhsucháin in Áit Tí ón Údarás Áitiúil

Cad é an Obair Fheabhsucháin in Áit Tí ón Údarás Áitiúil?

Ligeann an Obair Fheabhsucháin in Áit Tí ón Údarás Áitiúil (IWILS) d'údarás áitiúil cóiríocht faoi úinéireacht phríobháideach a fheabhsú, atá mí-oiriúnach duit féin, in ionad tithíocht údaráis áitiúil a sholáthar duit.

Mar shampla, má tá tú ar an liosta feithimh tithíochta sóisialta agus má shocraíonn tú bogadh isteach i dteach faoi úinéireacht phríobháideach, féadfaidh an t-údarás áitiúil íoc as an teach a shíneadh nó a fheabhsú ionas gur féidir leat cónaí ann. Má tá an teach oiriúnach duit nuair a bheidh an obair críochnaithe, beidh do riachtanais tithíochta comhlíonta agus bainfear den liosta feithimh tithíochta sóisialta thú.

Leagann Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 amach príomhrialacha na scéime seo.

An gcáilím don scéim?

Féadfaidh tú cáiliú don scéim má:

  • Tá d'iarratas ar thithíocht shóisialta ceadaithe
  • Is tionónta údaráis áitiúil thú nó ceannaitheior tionónta atá ag iarraidh bogadh go teach príobháideach agus do theach reatha a thabhairt ar ais don údarás áitiúil
  • Is tionónta thú ar Comhlachais tithíochta (CCT) agus ba mhaith leat teach príobháideach a cheannach agus do theach reatha a thabhairt ar ais chuig an CCT
  • Tá úinéireacht agat ar do theach, ach tá sé plódaithe nó faoi bhun caighdeáin agus níl sé d'acmhainn agat é a fheabhsú

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Eagróidh an t-údarás áitiúil an obair agus íocfaidh sé as. Íocfaidh tú táille leis an údarás áitiúil as na hoibreacha bunaithe ar an méid atá ar do chumas. Mairfidh an táille ar feadh 15 bliana ar a mhéad. Má d'íoc tú as costas iomlán na n-oibreacha le linn na tréimhse 15 bliana, tiocfaidh deireadh leis an táille. Má dhíolann tú do theach le linn na 15 bliana, nó sula mbeidh costas na n-oibreacha aisíochtha agat, beidh ort aisíocaíocht a dhéanamh leis an údarás áitiúil.

Conas a dhéanaim iarratas?

Déanann tú iarratas chuig d'údarás áitiúil ar an scéim seo. Déan teagmháil leo má tá ceisteanna agat faoin scéim agus le seiceáil an bhfuil sí ag feidhmiú i do cheantar.

Conas a dhéanann an t-údarás áitiúil cinneadh ar iarratais?

Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart an teach a oiriúnú, breithneoidh an t-údarás áitiúil:

  • An phráinn atá le do chuid riachtanas tithíochta
  • Cé chomh cost-éifeachtúil atá do thogra
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 13 Márta 2023