Sláinte intinne

  • Forbhreathnú ar chatagóir mheabhairshláinte, lena n-áirítear naisc le doiciméid faoi theidlíocht, cúram pobail agus an tAcht Meabhair-Shláinte 2001.
  • Déanann an cháipéis seo cur síos ar na seirbhísí sláinte in Éirinn atá ar fáil do dhaoine atá ag fulaingt meabhairghalair.

  • Cur síos atá sa cháipéis seo faoi ról agus feidhmíocht proifisiúnaithe sláinte meabhrach.

  • Cur síos atá sa cháipéis seo ar na rialacha reatha a bhaineann le ligean isteach deonach agus neamhdheonach in ospidéil agus aonaid shíciatracha.

  • Bíonn cearta tábhachtacha ag na hothair in ospidéil síciatracha a leagtar síos de réir an dlí. Faigh amach faoi na cearta úd agus faoin gcaoi chun achomharc a thabhairt i gcoinne coinneála.

  • Is í príomhfheidhm an Choimisiúin Meabhair-Shláinte caighdeáin arda a chinntiú i seirbhísí meabhair-shláinte ar fud na tíre.

  • Cur síos atá sa cháipéis seo faoi Chigire na Seirbhísí Meabhair- Shláinte a cheaptar faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001.

  • Thug an tAcht Meabhair-Shláinte 2001 isteach athruithe tábhachtach ar rialacha faoi ligean isteach chuig ospidéil shíciatracha, ar mhonatóireacht agus rialacháin ospidéil agus cearta dlíthiúla othar.