Bronnadh orgán agus fola

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar an tSeirbhís Fhuilaistriúcháin agus na rialacha a bhaineann le fuil a dheonú.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a fuair Heipitíteas C ó Ghlóbailin Imdhíonachta Daonna-Frith-D nó ó aon tháirge fola nó aistriú fola a fuair siad in Éirinn.

  • Is iomaí duine a thugtar slán gach bliain le bronnadh orgáin agus trasphlandú. Faisnéis faoi bhronnadh orgáin agus faoi do chorp a bhronnadh le haghaidh taighde leighis.