Tithe an Oireachtais

  • Is í Dáil Éireann teach íochtarach an Oireachtais (parlaimint na hÉireann). Tá cur síos sa doiciméad seo ar an gcaoi a bhfeidhmíonn sí, cé is féidir a thoghadh mar TD, agus tugtar breac-chuntas ar a bhfuil i gceist le pribhléid Dála, PQanna agus díscaoileadh na Dála.

  • Déantar cuir síos anseo ar conas a dhéanann an tOireachtas dlíthe.

  • Is Billí na mBall Príobháideach iad bearta reachtúla atá tosnaithe ag Baill den Dáil nó den Seanad.

  • Tá plé déanta sa cháipéis seo ar Dhuais an Uachtaráin, Duais Náisiúnta Dúshláin an Uachtaráin a bhronntar ar dhaoine óga idir 15 agus 25 bliain d'aois.