Dlí an AE

  • Tá bundlíthe nó rialacha Aontas na hEorpa (AE) leagtha síos i gconarthaí. Faigh amach tuilleadh faoin chumhacht reachtaíochta nua ag institiúidí an AE.
  • Eascraíonn dlí an AE ó na conarthaí comhaontaithe idir ballstáit. Ach tá sé de chumhacht ag roinnt institiúidí AE dlíthe a chruthú freisin. Léigh faoin gcaoi ina gcruthaítear dlíthe an AE, agus an tionchar a bhí acu ar an saol in Éirinn.

  • Tá an tseirbhís SOLVIT ina seirbhís de chuid an AE/Limistéar Eacnamaíochta na hEorpa a dhéanann iarracht na fadhbanna a bhíonn ag saoránaigh agus ag gnólachtaí ar mífheidhmiú dlí an Mhargaidh Inmheánaigh is cúis leo a réiteach gan caingean dlíthiúil

  • Tugtar liosta de na cearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta agus geilleagracha ar Chairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha a aithníonn an tAontas Eorpach.