Truailliú

  • Tugtar cuntas ar na caighdeáin a theastaíonn maidir le caighdeán an aeir agus na bearta atá le déanamh chun truailliú aeir a chosc.

  • Míníonn an leathanach seo na céimeanna atá Éire ag glacadh chun truailliú aeir a laghdú.

  • The rules as regards the control of noise, the various bodies responsible and how to complain about excessive noise

  • Déantar cur síos ar reachtaíocht an AE agus na hÉireann maidir leis na nósanna imeachta um cheadúnú agus um fhorfheidhmiú bearta maidir le truailliú a chosc agus a rialú in Éirinn.