Feirmeoireacht agus bainistiú talún

 • The Basic Income Support for Sustainability Scheme (BISS) will provide financial supports to farmers for farming sustainably.

 • The Organic Farming Scheme (OFS) provides financial support to farmers to encourage them to produce organic food. It also aims to reduce the environmental impact of farming and improve animal welfare.

 • Ní chlúdaíonn coillearnacha ach 11% de thírdhreach. I 2000 plandáladh os cionn 1.2 milliún crann thar cheann gach teaghlach sa tír.

 • The Afforestation Scheme runs from 2023 to 2027 and provides financial support to encourage people to develop and manage sustainable forests.

 • An overview of the main grants and schemes available to farmers.

 • The Native Tree Area Scheme provides financial supports to encourage people to plant small areas of native forest on their land without needing an afforestation licence.

 • Farm succession is a complex issue which involves thought and planning. This page outlines some of the supports available and steps you should take when planning for farm succession.

 • Scéim tacaíochta ioncaim do fheirmeoirí é Cúnamh Feirme. Faigh amach tuilleadh faoin scrúdú maoine den íocaíocht seo agus faoi na rialacha maidir le cé a cháilíonn.
  This document is in: Feirmeoireacht agus iascaireacht

 • Is í aidhm na scéime Sóisialta Tuaithe ná fordheontas ioncaim a sholáthar d'fheirmeoirí agus iascairí in Éirinn atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar bhonn fadtéarmach.
  This document is in: Feirmeoireacht agus iascaireacht

 • Ligeann ceart slí duit taisteal thar thalamh a bhaineann le duine eile. Déanann an doiciméad seo cur síos ar chearta slí poiblí agus príobháideacha, chomh maith le conas ceart slí a bhunú agus a chlárú.
  This document is in: Seilbh tí