Dlí Chomhshaoil

  • Forbhreathnú ar reachtaíocht, beartas agus cláir mhaoinithe do chosaint an chomhshaoil.

  • Tá ceart rochtana agat ar fhaisnéis áirithe faoin gcomhshaol agus truailleáin a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol. Faigh amach conas rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil.

  • Leagtar amach i gCoinbhinsiún Aarhus na rialacha chun rannpháirtíocht phoiblí a chur chun cinn in ábhair chomhshaoil. Is féidir leat léamh faoin gCoinbhinsiún agus faoi chomhaontuithe gaolmhara.

  • Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach faoi athbhreithniú breithiúnach sna réimsí comhshaoil agus pleanála.