Athrú aeráide

  • Cúiseanna agus tionchar an athraithe aeráide agus na bearta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis.

  • Bíonn Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta de dhíth faoi dhlí an AE agus na hÉireann le haghaidh tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha. Is é cuspóir na Measúnachtaí anailís a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na tionscadail sin ar an gcomhshaol.