Cláir Oideachais Eorpacha

  • Clár maoiniúcháin de chuid an AE le haghaidh gníomhaíochtaí sna réimsí um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt.

  • Déantar cur síos sa doiciméad seo ar Europass.