Bás obann nó gan mhíniú

  • Forbhreathnú ar an méid a tharlaíonn nuair a fhaigheann duine bás de dheasca timpiste nó in imthosca nach bhfuil aon míniú orthu.
  • Is éard atá i scrúdú iarbháis ná scrúdú ar shláinte duine nuair a bhí sé nó sí beo agus cúis a b(h)áis. Déantar scrúdaithe iarbháis ar dhaoine in Éirinn ar na cúinsí seo a leanas.

  • Is éard is coiste cróinéara in Éirinn ná fiosrúchán oifigiúil faoi bhás tobann, faoi bhás nach bhfuil aon mhíniú air nó faoi bhás lenár bhain foiréigean.

  • Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le corp duine a dhí-adhlacadh agus conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas dí-adhlactha.

  • Céard a thárlaíonn do eastáit dhuine atá ar iarradh nuair a ghlactar leis iad a bheith marbh.

  • A coroner is an independent official with legal responsibility for the investigation of sudden and unexplained deaths.