Roghanna dlíthiúla tar éis cliseadh pósta

Réamhrá

Nuair a chliseann ar phósadh ar dtús, scarann go leor lánúin go neamhfhoirmiúil agus maireann siad amach óna chéile. Bíonn tionchar ag cliseadh pósta ar gach réimse de shaol duine agus téann mórchuid na ndaoine ar aghaidh chun cheisteanna eatarthu a chinneadh nó a rialú i gcomhthéacs dlíthiúil

Roghanna dlíthiúla tar éis chliseadh an phósta

Tá 3 bhealach éagsúla ann chun é seo a dhéanamh in Éirinn.

  • Más féidir le lánúin phósta nó páirtnéirí sibhialta na téarmaí ar a mbeidh siad ina gcónaí óna chéile a chomhaontú, féadfaidh siad comhaontú idirscartha a dhéanamh.
  • Nuair nach féidir le lánúin na téarmaí faoina gcónóidh siad óna chéile a chomhaontú, is féidir le ceachtar páirtí iarratas a dhéanamh chuig na cúirteanna ar fhoraithne idirscaradh breithiúnach.
  • Má tá cúirt sásta go gcomhlíontar coinníollacha áirithe, ceadóidh an chúirt foraithne colscartha ag díscaoileadh an phósta. Díscaoileann foraithne colscartha an pósadh agus tugann sé deis don dá pháirtí athphósadh.

I gcúinsí faoi leith, is féidir le cúirt ordú neamhní a cheadú. Sa chás seo tá an chúirt ag rá nach raibh aon phósadh ann ariamh. Tá an dlí a bhaineann le pósadh a chur ar neamhní fíorchasta, agus ní mór comhairle dlí a fháil i gcónaí le cinneadh a dhéanamh an bhfuil cás ann iarratas ar an bpósadh a chur ar neamhní a dhéanamh. Níl aon stádas dleathúil ag ordú ón Eaglais Chaitliceach pósadh a chur ar neamhní.

Comhaontú idirscartha, idirscaradh breithiúnach agus colscaradh

Cad í an difríocht idir comhaontú idirscartha, idirscaradh breithiúnach agus colscaradh?

Socraítear comhaontú idirscartha trí chomhaontú idir na páirtithe, ach ceadaíonn cúirt scaradh breithiúnach nó colscaradh. Díobh seo, ní dhíscaoileann ach foraithne colscartha an pósadh agus tugann sé deis do gach páirtí athphósadh.

Leanaí

Is comhchaomhnóirí a gcuid leanaí go huathoibríoch iad tuismitheoirí pósta. Ní athraíonn idirscaradh nó colscaradh é seo. Mar sin féin, tá impleachtaí ag idirscaradh agus colscaradh maidir le coimeád agus rochtain ar leanaí, agus le cúrsaí airgeadais mar shampla cothabháil agus áras an teaghlaigh.

Idirghabháil

Is éard ata in idirghabháil ná próiseas chun cabhrú le lánúineacha a bhfuil idirscaradh nó colscaradh beartaithe acú, nó atá scartha cheana féin, a gcomhaontú féin a shocrú, ag dul i ngleic le riachtanais agus leasanna gach duine atá bainteach leis.

Cuidíonn idirghabháil leat cinntí a dhéanamh a oireann do do chúinsí. Má bheartaíonn tú dul chun cúirte ina ionad, is é breitheamh a dhéanfaidh na cinntí seo. Ní comhairleoireacht phósta ná seirbhís comhairle dlí í an idirghabháil.

De réir an Achta Idirghabhála 2017 is ceanglas é go gcaithfear idirghabháil a thairiscint do lánúin de rogha ar imeachtaí cúirte. Má tá ionadaíocht dlí agat, ní mór dearbhú ó aturnae a bheith curtha le haon iarratas cúirte ag deimhniú gur cuireadh ar an eolas tú faoi idirghabháil de rogha ar dul chun cúirte.

Tuilleadh eolais

Cuireann an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh seirbhís idirghabhála saor in aisce ar fáil a chuidíonn le lánúineacha atá i mbun idirscartha comhoibriú lena chéile chun socruithe atá inghlactha don bheirt a oibriú amach. Cuireann an Bord um Chúnaimh Dlíthiúil an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh ar fáil.

Soláthraíonn Institiúid Idirghabhálaithe na hÉireann liosta d’idirghabhálaithe creidiúnaithe príobháideacha. Gearrann idirghabhálaithe príobháideacha táillí ar bhealaí éagsúla (ráta laethúil/ráta in aghaidh na huaire/ráta comhréidh).

Tá cúnamh dlíthiúil agus comhairle ar fáil ón mBord um Chúnamh Dlíthiúil i gcásanna dlí teaghlaigh do dhaoine a shásaíonn tástáil acmhainne. Más mian leat seirbhísí aturnae a fhostú go príobháideach, coimeádann Dlí-Chumann na hÉireann liosta aturnaetha in Éirinn.

Is eagraíocht neamhspleách, dheonach é FLAC a bhfuil líonra clinicí comhairle dlí ar fud na tíre aige. Tá na clinicí seo rúnda, saor in aisce agus oscailte do chách. Téigh i dteagmháil leis an Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit chun eolas a fháil faoi sheirbhísí FLAC i do cheantar.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Meitheamh 2021