Creidmheasanna agus faoiseamh do dhaoine míchumasaithe

Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gCreidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas gur féidir le tuismitheoir/coimirceoir páiste le héagumas buan a éileamh.

Faoisimh chánach do dhaoine a bhfuil lagú radhairc orthu
Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus má tá laigí áirithe radhairc ort, is féidir leat laghdú a éileamh ar an méid cánach a íocann tú. Cuirtear faisnéis ar fáil chomh maith faoin scéim aisíocaíochta CBL ar áiseanna agus fearais.

Creidmheas cánach i leith gaoil chleithiúnaigh
Déanann an cháipéis seo cur síos ar an gCreidmheas Cánach i leith gaoil chleithúnaigh, creidmheas cánach a d'fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí agus daoine ag tabhairt aire do ghaoil cleithiúnacha a bheith ina theideal.

Cistí Iontaobhais do dhaoine faoi mhíchumas buan
De réir dlí na hÉireann is féidir díolúintí ó cháin ioncaim a fháil ar chistí iontaobhais faoi leith a bhunaítear ar leas daoine atá faoi mhíchumas buan. Faigh amach faoi na cistí iontaobhais seo agus na rialacha a bhaineann leo.

Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais
Má tá míchumas fisiciúil nó intinne agat agus mar thoradh air, go mbíonn ort úsáid a bhaint as áiseanna agus trealaimh áirithe, is féidir leat leas a bhaint as aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL).

Díoluine cánach do do thiománaithe agus do phaisinéirí faoi mhíchumas
Cur síos ar an Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a chuireann réimse leathan díolúine cánach ar fáil do thiománaithe faoi mhíchumas agus do phaisinéirí faoi mhíchumas.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Iompar agus Míchumas

Faoiseamh Cánach ar Tháillí Tithe Altranais agus ar son Gaolta
Tá cur síos anseo ar an bhfaoiseamh cánach atá ar fáil ar tháillí tithe altranais agus ar son gaolta cleithiúnacha. Faisnéis maidir le creidmheas cánach agus conas iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Seirbhísí sláinte do sheanóirí

Faoiseamh cánach ar na costais a bhaineann le cúramóir baile a fhostú
Tá faoiseamh cánach le fáil ar an gcostas a bhaineann le cúramóir a fhostú duit féin nó do bhall teaghlaigh. Eolas ar an bhfaoiseamh cánach seo agus Conas iarratas a dhéanamh.

Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile
Is féidir le cúplaí pósta a bheith i dteideal an creidmheas seo a éileamh má tá céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim