Creidmheasanna agus faoiseamh do dhaoine míchumasaithe

Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gCreidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas gur féidir le tuismitheoir/coimirceoir páiste le héagumas buan a éileamh.

Faoisimh chánach do dhaoine a bhfuil lagú radhairc orthu
Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus má tá laigí áirithe radhairc ort, is féidir leat laghdú a éileamh ar an méid cánach a íocann tú. Cuirtear faisnéis ar fáil chomh maith faoin scéim aisíocaíochta CBL ar áiseanna agus fearais.

Creidmheas cánach i leith gaoil chleithiúnaigh
Déanann an cháipéis seo cur síos ar an gCreidmheas Cánach i leith gaoil chleithúnaigh, creidmheas cánach a d'fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí agus daoine ag tabhairt aire do ghaoil cleithiúnacha a bheith ina theideal.

Cistí Iontaobhais do dhaoine faoi mhíchumas buan
De réir dlí na hÉireann is féidir díolúintí ó cháin ioncaim a fháil ar chistí iontaobhais faoi leith a bhunaítear ar leas daoine atá faoi mhíchumas buan. Faigh amach faoi na cistí iontaobhais seo agus na rialacha a bhaineann leo.

Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais
Má tá míchumas fisiciúil nó intinne agat agus mar thoradh air, go mbíonn ort úsáid a bhaint as áiseanna agus trealaimh áirithe, is féidir leat leas a bhaint as aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL).

Díoluine cánach do do thiománaithe agus do phaisinéirí faoi mhíchumas
Cur síos ar an Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a chuireann réimse leathan díolúine cánach ar fáil do thiománaithe faoi mhíchumas agus do phaisinéirí faoi mhíchumas.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Iompar agus Míchumas

Faoiseamh cánach ar na costais a bhaineann le cúramóir baile a fhostú
Tá faoiseamh cánach le fáil ar an gcostas a bhaineann le cúramóir a fhostú duit féin nó do bhall teaghlaigh. Eolas ar an bhfaoiseamh cánach seo agus Conas iarratas a dhéanamh.

Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile
Is féidir le cúplaí pósta a bheith i dteideal an creidmheas seo a éileamh má tá céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim