I ndiaidh breith do linbh

Breith do linbh a chlárú
Ní mór duit breith do linbh a chlárú laistigh de thrí mhí ón am a rugadh é nó í.

Cúram iarbhreithe do do naíonán
Cáipéis tosaithe do chúram iarbhreithe do do naíonán.

Tá seirbhísí vacsaínithe agus imdhíonta ar fáil saor in aisce do pháistí agus do dhaoine óga
Tá seirbhísí vacsaínithe/imdhíonta ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Sláinte Leanaí

Do Shláinte tar éis na Breithe
Imlíne ar fhadhbanna sláinte agus ar thacaíochta iarbhreithe in Éirinn.

Cúram máithreachais agus an bhanaltra sláinte phoiblí
An ról atá ag an mbanaltra sláinte phoiblí i dtaobh seirbhísí máthaireachais.

Beathú Cíche
Imlíne ar an gcabhair atá ar fáil do mhná in Éirinn ar mian le beathú cíche a thabhairt.

Tacaíochtaí do dhúlagar iarbhreithe
Tá tacaíochtaí ar fáil do mhná ag fulaingt ó dhúlagar iarbhreithe. Comhairle agus eolas teagmhála chun cabhrú leat i rith na tréimhse deacra seo.

Saoire do thuismitheoirí
Ceadaíonn an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998, agus é leasaithe ag an Acht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006, saoire tuismitheora do thuismitheoirí i leith leanaí áirithe a fháil.
This document is in: Fostaíocht > Cearta agus Coinníollacha Oibre > Saoire agus laethanta saoire

Saoire atharthachta
Faisnéis faoi shaoire atharthachta reachtúil a bheidh ar fáil d’aithreacha nua ó Mheán Fómhair 2016.
This document is in: Fostaíocht > Cearta agus Coinníollacha Oibre > Saoire agus laethanta saoire

Sochar Linbh
Is íocaíocht Stáit é Sochar Linbh a íoctar le tuismitheoirí nó le caomhnóirí leanaí atá faoi 16 bliana d'aois, nó faoi 18 bliana d'aois má bhíonn an leanbh in oideachas lánaimseartha nó má tá an leanbh faoi mhíchumas.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí