Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann

An córas leasa shóisialaigh in Éirinn
Céard é an córas leasa shóisialaigh in Éirinn? Cén chaoi a bhfuil sé eagraithe agus cé na daoine gur féidir leo iarratas a dhéanamh ar shochair leasa shóisialaigh?

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
Is uimhir shainiúil tagartha í d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a chabhraíonn leat sochair agus eolas a fháil ó ghníomhaireachtaí seirbhíse poiblí in Éirinn.

Achomhairc Leasa Shóisialaigh
Conas achomarc a dhéanamh in aghaidh cinntí a rinne an Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le shocar agus theidlíochtaí.

Bónas na Nollag
Fógraíodh i mBuiséad 2017 go n-íocfar Bónas na Nollag 85% i Nollaig 2016 le daoine a bhfuil íocaíocht fhadtéarmach leasa shóisialaigh á fáil acu.

Cárta Seirbhísí Poiblí
The Public Services Card is designed to replace other cards within the public sector such as the free travel pass and the social services card of the Department of Employment Affairs and Social Protection and to make it easy for providers of public services to verify the identity of their customers.