Scéim Chóiríochta Ar Cíos

Réamhrá

Má tá tú ag fáil Forlíonadh Cíosa ar feadh níos mó ná 18 mí agus má tá tithíocht fhadtéarmach de dhíth ort, b’fhéidir go mbeifeá incháilithe don Scéim Chóiríochta ar Cíos (RAS). Tá an scéim á reáchtáil ag údaráis áitiúla. Déanann an t-údarás áitiúil an cinneadh deireanach maidir le cé atá incháilithe faoin scéim.

Difríocht shuntasach idir RAS agus Forlíonadh Cíosa ná gur féidir le tionóntaí fanacht ar RAS má thosaíonn siad obair lán-aimseartha. Ath-ríomhtar an cíos sa chás seo - féach 'Rátaí' thíos.

Tá sé beartaithe go dtiocfaidh an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) in ionad RAS ar deiridh. Ní féidir aistriú ó RAS go HAP, áfach.

Rialacha

Faoin Scéim Chóiríochta ar Cíos, déanann údaráis áitiúla conarthaí le tiarnaí talún chun tithíocht a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta orthu go ceann tréimhse aontaithe. Íocann an t-údarás áitiúil an cíos go díreach leis an tiarna talún. B’fhéidir go leanfá ar aghaidh ag cur airgid isteach le haghaidh do chíosa ach íocann tú an ranníocaíocht seo leis an údarás áitiúil agus ní leis an tiarna talún.

Is iad príomheilimintí na scéime ná:

Rátaí

Ríomhtar an cíos a íocann tú de réir scéim cíosanna difreálacha an údaráis áitiúil. Má thagann ardú ar d'ioncam, éileofar tuilleadh cíosa uait.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cuir d’iarratas chuig d'údarás áitiúil.

Tuilleadh eolais

Foilsíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil tuilleadh eolais ar RAS, ina mheasc ceisteanna coitianta do thiarnaí talún agus do thionóntaí.

Page edited: 15 March 2016