Scrúduithe stáit

An Ardteistiméireacht Bhunaithe
Tá cur síos anseo ar an Ardteistiméireacht Bhunaithe.

Táillí scrúdaithe na hArdteistiméireachta
Ní mór do dhaltaí atá ag déanamh na hArdteistiméireachta táillí a íoc. Eolas maidir le táillí agus maidir leo siúd atá díolmhaithe uathu.

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
Cur síos ar an Ardteistiméireacht Fheidhmeach.

Gairmchlár na hArdteistiméireachta
Cur síos ar Ghairmchlár na hArdteistiméireachta.

An Teastas Sóisearach
Cur síos ar Chlár an Teastais Shóisearaigh.

Socruithe scrúdaithe do scoláirí faoi mhíchumas
Tá socruithe speisialta i bhfeidhm do leanaí le míchumas a bhfuil scrúduithe Stáit á ndéanamh acu.

Achomharc a dhéanamh in aghaidh torthaí na hArdteistiméireachta
Conas achomharc a dhéanamh in aghaidh do thorthaí i scrúdú na hArdteistiméireachta.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Cur síos ar obair Choimisiún na Scrúduithe Stáit.