Tuismitheoireacht aonair

Overview Document Tuismitheoirí Aonair in Éirinn
Tá sochair agus teidlíochtaí mar aon le saincheisteanna dlíthiúla ann ar cheart do thuismitheoirí aonair eolas a bheith acu faoi. tuismitheoirí agus bheith i do thuismitheoirparents and parenting daoine idirscarthaseparated persons teaghlaigh aontuismitheoras

Cothabháil agus tuismitheoirí aonair
Eolas maidir leis na daoine atá i dteideal cothabhála dóibh féin agus dá leanaí.

An Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
Is íocaíocht d'fhir agus do mhná a bhíonn ag tógáil clainne gan tacaíocht óna pháirtí atá i gceist leis an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
Má tá dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC ag an té atá básaithe nó an chéile, d'fhéadfadh an Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) a bheith íoctha chomh maith le sochair leasa shóisialaigh atá bainteach.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

An Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil
Is é atá sa Chreidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS) ná creidmheas cánach do dhaoine atá ag tabhairt aire do leanaí ina n-aonar. Tógadh é isteach in ionad an Chreidmheasa Cánach Teaghlaigh Aon-Tuismitheora (CCTAT) ón 1 Eanáir 2014.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim