Comhairle Shábháilteachta do ghluaisteánaithe

Eolas

Nuair atá carr á thiomáint agat, cuideoidh sé leat a chinntiú go dtaistealaíonn tú go sábháilte má tá tú eolach ar na contúirtí éagsúla ar an mbóthar, ar do stíl tiomána féin agus ar na hoibleagáidí atá ort mar úsáideoir bóithre.

Sula dtiomáineann tú, ní mór duit a chinntiú go bhfuil árachas agus cáin íoctha le haghaidh an chairr agus go bhfuil an TNG le haghaidh an chairr curtha i gcrích agus go bhfuil gach diosca ar taispeáint ar an ngaothscáth. Ní mór ceadúnas chun carr a thiomáint a bheith agat freisin. Seiceáil na soilse agus na táscairí go léir agus cinntigh go bhfuil do ghaothscáth glan agus saor ó aon rud a d’fhéadfadh bac a chur le do réimse radhairc. Seiceáil go bhfuil do bhonnán ag oibriú i gceart.

Ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh agus tú ag tiomáint:

  • Tiomáin ar luas atá oiriúnach don bhóthar agus do na dálaí aimsire, don líon feithiclí i láthair agus don dóchúlacht go mbeidh guaiseacha ann. Is iad luasteorainneacha na luasanna uasta ar féidir leat tiomáint orthu ar stráice bóthair i ndálaí maithe.
  • Ná tiomáin faoi thionchar an óil choíche. Téann alcól i bhfeidhm ar do bhreithiúnas, ar do radharc, ar do chomhordú agus ar d’aga frithghníomhúcháin.
  • Caith do chrios sábhála. Ceanglaítear leis an dlí ar gach paisinéir sa charr crios sábhála a chaitheamh freisin.
  • Bíodh sos agat ón tiomáint má tá tuirse ort - féadann néal codlata 15 nóiméad nó 20 nóiméad ar fad a bheith ina chuidiú.
  • Ná húsáid fón póca láimhe choíche. Baineann contúirt le haon chur isteach agus tú ag tiomáint.
  • Úsáid do cheannsoilse maolaithe chun radharc níos fearr a fháil agus chun go mbeidh tú infheicthe más rud é go bhfuil infheictheacht íseal ann.
  • Ná húsáid lampaí ceo ach amháin i gcás ceo nó sneachta ag titim. Múch iad nuair a fheabhsaíonn dálaí.

Is féidir bileog maidir le faisnéis sábháilteachta ar bhóithre (pdf) do thiománaithe, do choisithe agus do rothaithe a aimsiú ar láithreán Gréasáin an Gharda Síochána.

Page edited: 28 July 2014