Comhairle Sábháilteachta do ghluaisrothaithe

Eolas

Cé gur ionann gluaisrothaithe níos lú ná 2% de thiománaithe feithiclí ceadúnaithe na tíre, tá iad gluaisrothaithe tuairim 12% de na daoine a bhásaigh ar na bóithre. Is féidir leat a bheith sábháilte ag taisteal ar ghluaisrothar ach is mór an cúnamh é do do shábháilteacht féin go mbeadh tú ar an eolas maidir leis na dainséir éagsúla atá ar an mbóthar, do stíl tiomána féin agus do dhualgais mar úsáideoir bóthair.

Tá dualgais faoi leith ort mar ghluaisrothaí nuair atá tú ag tiomáint do ghluaisrothair:

  • Ní mór duit Rialacha an Bhóthair a bheith ar eolas agat chomh maith le do dhualgais mar ghluaisrothaí
  • Ní mór duit a bheith cinnte go bhfuil do ghluaisrothar feiliúnach don bhóthar i gcónaí; san áireamh anseo ní mór a bheith cinnte go bhfuil na boinn den doimhneas círe cuí agus go bhfuil na lampaí agus frithneoirí ar fad ag obair mar is ceart
  • Ba chóir duit clogad ceadaithe agus éadaí cosanta a chaitheamh
  • Ba cheart duit díriú agus iad ag tiomáint 100% den am
  • Ba cheart duit iarracht a dhéanamh aon dainséar ar an mbóthar a réamhfheiceáil
  • Más gá duit stopadh, ba cheart duit tiomáint ag luas a thugann deis duit stopadh taobh istigh den achar cuí
  • Ba cheart duit spás sábháilte a choinneáil idir do fheithicil féin agus an fheithicil amach romhat
  • Ba cheart duit a bheith ar an eolas maidir le droch aimsir agus droch chúinsí bóthair
  • Ba cheart duit a bheith le feiceáil an t-am ar fad
  • Bain úsáid as do cheannsoilse lae agus oíche

Tuilleadh eolais

Tá a tháirgtear ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 2 foilseachán ar shábháilteacht do ghluaisrothaithe:

Page edited: 31 March 2014