Sochair bhreise leasa shóisialaigh

Eolas

Má tá tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaighíocaíocht árachais shóisialta ón Roinn Coimirce Sóisialaí, b’fhéidir, ag brath ar do chúinsí pearsanta, go mbeifeá i dteideal sochair bhreise a fháil.

Chun sochar breise a fháil, ní mór duit na critéir cháilíochta a shásamh. Mar shampla, le go bhfaighfeá an Méadú do Chónaí Aonair, ní mór duit íocaíocht áirithe leasa shóisialaigh a fháil agus bheith i do chónaí i d’aonar.

I roinnt cásanna, gheobhaidh tú sochar breise go huathoibríoch. Mar shampla, má fhaigheann tú Pinsean Míchumais, gheobhaidh tú Pas Taistil Saor in Aisce. Ní foláir duit iarratas ar leith a dhéanamh le haghaidh gach sochair, áfach, chun go bhfaighfeá formhór na sochar breise.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, b’fhéidir go mbeifeá i dteideal na sochair bhreise leasa shóisialaigh seo a leanas a fháil:

Méadú do Chónaí Aonair. Is íocaíocht fhorlíontach í do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh agus atá ina gcónaí ina n-aonar.

Pacáiste Sochar Teaghlaigh Seo pacáiste sochar a thugann cúnamh airgid maidir le costas fóntais áirithe teaghlaigh. Áirítear ann Liúntas Leictreachais nó Gáis agus Ceadúnas Teilifíse Saor in Aisce.

Pas Taistil Saor in Aisce Ceadaíonn sé seo do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh seirbhísí iompair phoiblí a rochtain saor in aisce. Má tá tú i do chónaí ar oileán sonrach amach ó chósta na hÉireann, tig leat seirbhísí príobháideacha iompair áirithe a rochtain.

Liúntas Breosla Is liúntas é seo a thugann cabhair maidir le costas breosla do dhaoine atá ag brath ar íocaíochtaí fadtréimhseacha leasa shóisialaigh.

Méadú Oileáin Is íocaíocht fhorlíontach í seo le haghaidh daoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh agus atá ina gcónaí ar oileáin shonracha amach ó chósta na hÉireann.

Is éard atá sa Scéim Fhorlíontach Liúntas Leasa Shóisialaigh ná buníocaíocht, ar a dtugtar Liúntas Leasa Forlíontach, agus fordheontais airgid eile le haghaidh costas eile ab fhéidir nach bhféadfaidh tú a ghlanadh, lena n-áirítear cásanna éigeandála. Ina measc seo tá Fordheontas ar Cíosa, Liúntas Éadaí & Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, Fordheontas Aiste Bia agus Fordheontas Teasa.

Page edited: 15 January 2014