Athsholáthar leabhar leasa shóisialaigh nó Cárta Seirbhísí Sóisialacha

Eolas

Má bhíonn cónaí ort in Éirinn agus má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, féadfaidh tú an modh a íoctar thú a iarraidh. Is cinntí riaracháin laistigh den Roinn Coimirce Sóisialaí iad na cinntí a dhéantar ar rogha an mhodha íocaíochta.

Tá 4 mhodh íocaíochta éagsúla ann:

  • Trí Ríomhaistriú Airgid (EFT): seoltar d'íocaíocht leasa sóisialaigh go díreach go dtí do chuntas pearsanta ag banc, ag cumann foirgníochta nó ag comhair chreidmheasa áirithe. Is féidir leat foirm DIR PMT1 a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht EFT. Cinnfidh RCS an féidir íocaíocht a dhéanamh trí EFT.
  • Trí Ríomhaistriú Faisnéise (EIT): seoltar d'íocaíocht leasa sóisialaigh go díreach go dtí d'oifig an phoist áitiúil áit go gcaithfidh tú féin é a bhailiú. Beidh Cárta Seirbhísí Poiblí nó Cárta Seirbhísí Sóisialta ag teastáil mar fhoirm aitheantais chun d'íocaíocht a bhailiú ag d'oifig an phoist áitiúil. Má úsáideann tú CSS beidh aitheantas fótagrafach ag teastáil freisin.
  • Trí airgead tirim i d'oifig an phoist áitiúil: Beidh Cárta Seirbhísí Poiblí nó Cárta Seirbhísí Sóisialta ag teastáil mar fhoirm aitheantais chun airgead tirim a bhailiú ag d'oifig an phoist áitiúil. Má úsáideann tú CSS beidh aitheantas fótagrafach ag teastáil freisin.
  • Trí sheic: Is féidir do sheic íocaíochta um leas sóisialach a bhriseadh i d'oifig an phoist áitiúil nó é a lóisteáil i gcuntas in institiúid airgeadais.

Ní íoctar íocaíochtaí leasa sóisialaigh a thuilleadh trí leabhar orduithe iníochta ar féidir iad a bhriseadh ag d'oifig an phoist áitiúil.

Page edited: 12 October 2017