Ag éileamh íocaíocht leasa shóisialaigh bhreise ar leathráta

Eolas

Go hiondúil ní féidir ach íocaíocht chúnaimh shóisialta phearsanta amháin nó íocaíocht árachais shóisialta amháin a éileamh ag aon uair amháin in Éirinn. I roinnt cúinsí, áfach, féadann tú d'íocaíocht phearsanta a choinneáil agus leath d'íocaíocht leasa shóisialaigh eile a fháil.

Ó 27 Meán Fómhair 2007 má tá tú ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe agus ag tabhairt aire do dhaoine atá ag brath ar chúram lán aimseartha, féadann tú do phríomh íocaíocht a choinneáil agus Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil. Tá tuilleadh eolais faoi cáiliú le haghaidh Liúntais Cúramóra.

Rialacha

Íocfar Sochar Máithreachais, Sochar Atharthachta, Sochar Sábháilteachta agus Sláinte ó Sochar Uchtaíoch leat ag leath an ráta má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

Rataí

Íocaíocht Árachais Shóisialta 2017 leathráta
Sochar Máithreachais €117.50
Sochar Atharthachta €117.50
Sochar Uchtaíoch €117.50
Sochar Sábháilteachta agus Sláinte (uasráta) €96.50

Má tá tú ag obair agus ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh ar ráta laghdaithe, d'fhéadfá Sochar Máithreachais,Sochar Atharthachta, Sochar Sábháilteachta agus Sláinte ó Sochar Uchtaíoch ag níos mó ná leathráta a fháil nuair a stopfaidh tú de bheith ag obair.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun leath d'íocaíocht bhreise leasa shóisialaigh a éileamh, déanann tú iarratas ar an ngnáthbhealach. Ba chóir duit an fhoirm iarratais íocaíochta cheart a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tá an seoladh fillte foilsithe ar chúl na foirme iarratais.

Page edited: 29 May 2017