An Chúirt Tráchtála

Eolas

Is cuid den Ard-Chúirt é an Chúirt Tráchtála agus bunaíodh í sa bhliain 2004 chun taifeach díospóide feidhmiúla agus éifeachtaí a sholáthar i gcásanna tráchtála. Tá sé rialaithe ag Ordú 63A de Rialacha na nUaschúirteanna ach go háirithe.

Déileálann an Chúirt Tráchtála leis na cineálacha díospóidí gnó seo a leanas:

  • Díospóidí de bhunú tráchtála idir eagraíochtaí tráchtála nuair atá luach an éilimh ar a laghad €1 milliún
  • Cásanna faoin Acht Eadrána le luach de €1 milliún ar a laghad
  • Díospóidí maidir le maoin intleachtúil
  • Achomhairc ó nó iarratais ar athbhreithniú breithiúnach de bhreitheanna rialála
  • Imeachtaí gaolta le haon fheidhm den Chláraitheoir faoin gCoinbhinsiún Cape Town nó an Comhghnás Aerárthaí mar atá sainithe san Acht um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) 2005
  • Cásanna eile a mheasann breitheamh na Cúirte Tráchtála a bheith cuí

Níl aon cheart dhul isteach uathoibríoch ar Liosta Tráchtála na hArd-Chúirte. Tá sé faoi dhiscréid bhreitheamh na Cúirte Tráchtála.

Baineann an Chúirt úsáid as córas bainistithe cáis mhin atá deartha chun an ullmhúchán do thriail a luathú, costais nach bhfuil ag teastáil agus beartaíochtaí loichte a bhaint den phróiseas, agus nochtadh réamh-thrialach iomláin a chinntiú. Is féidir leis an mbreitheamh imeachtaí a chur ar athló go dtí suas go 28 lá chun taifeach na díospóide a éascú trí thaifeach díospóide de shaghas éigin eile, cosúil le hidirghabháil, idir-réiteach nó eadráin.

Page edited: 21 June 2016