Teach a thógáil nó a athrú

Teach a oiriúnú do dhuine breacaosta nó do dhuine faoi mhíchumas
Your home may need alterations to suit the changing needs of an older or disabled person. Information on grants and other supports.

Struchtúir atá faoi chosaint
An chosaint a thugtar do struchtúr a mheastar a bheith ina ábhar sainspéise ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, sóisialta nó teicneolaíochta de.