Teach a thógáil nó a athrú

Teach a oiriúnú do dhuine breacaosta nó do dhuine faoi mhíchumas
Your home may need alterations to suit the changing needs of an older or disabled person. Information on grants and other supports.

Struchtúir atá faoi chosaint
An chosaint a thugtar do struchtúr a mheastar a bheith ina ábhar sainspéise ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, sóisialta nó teicneolaíochta de.

Achomharc a dhéanamh ar chead pleanála
Cur síos ar na cúinsí gur féidir achomharc a lorg ar chinneadh ar chead pleanála agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun athrú a dhéanamh ar theach
Cur síos ar na riachtanais phleanála a bhaineann le síneadh a chur le teach, athrú a dhéanamh ar theach, nó athrú a dhéanamh ar úsáid fhoirgnimh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála

Cead pleanála chun teach a thógáil
Cur síos ar na cinéalacha éagsúla cead pleanála a bhaineann le tithíocht príobháideach, cén chaoi agus cén áit ar chóir duit iarratas a dhéanamh.
This document is in: Tithíocht > Ceadú Pleanála