Sábháilteacht bia sa bhaile

Eolas

Is féidir leat cosc a chur ar nimhiú bia má dhéanann tú é seo a leanas:

  • Bia a láimhsiú i gceart
  • Bia a stóráil mar is cóir
  • Bia a chócaireacht sách fada

Ag stóráil bia

Ba cheart duit feoil, sicín nó iasc a stóráil ag bun an chuisneora sa chaoi is nach mbeidh an sú astu ag sileadh anuas ar bhia eile. Ba cheart bia a bhfuil cócaireacht déanta air a stóráil ar seilfeanna níos airde. Ba cheart bia a chur isteach i soithteach nó tráidire atá clúdaithe sa chuisneoir.

Coinnigh an cuisneoir glan – caith amach sean bhia, glan an taobh istigh den chuisneoir le uisce gallúnaí té agus ansin déan srúthlú air.

Stóráil bia de réir mar atá sé leagtha síos ar an lipéad.

Nuair atá tú ag storáil bia reoite, b'fhearr an bia a thabhairt amach as an gclúdach agus é a chur isteach i málaí reoite leis an caighdeán a choinneáil. Ba cheart duit an t-aer a scaoileadh amach as an mhála, é a cheangailt agus lipéad agus dáta a chur air.

Ba cheart bia a bhfuil cócaireacht déanta air a storáil sa chuisneoir nuair atá an tais galaithe uaidh. Ná fág bia a bhfuil cócaireacht déanta air, le fuarú ar chuntar na cistine.

Ná cuir an-iomarca bia té sa chuisneoir mar ní bheidh sé ábalta fuarú go dtí'n croí. Is féidir le frídíní méadú nuair atá ceartlár an bhia te ró-fhada.

Cuir bia fuar agus reoite sa chuisneoir nó sa reoiteoir chomh luath agus is féidir i ndiaidh é a cheannacht. Cuir bia sa reoiteoir le é a reo muna n-úsáideann tú é nó muna bhfuil sé i gceist agat é a úsáid roimh an dáta atá scríofa air de bharr go dtabharann an reo, saol níos faide don bhia.

Nuair atá tú ag aththéamh bia, déan téamh air go dtí go bhfuil sé galaithe te tríd go dtí an lár (os cionn 70°C.) – maróidh sé seo aon bhactéir a fhásann ar an mbia a fhad agus a bhí sé istigh sa chuisneoir. Níor cheart bia a aththéamh níos mó ná uair amháin agus aon bhia atá fágtha ar leataobh ba cheart é a úsáid taobh istigh de lá amháin ón am a réitíodh é.

Ba cheart bia atá cannaithe a storáil in áit fionnuar, glan agus tirim.

Ná déan dearmad, má tá aon amhras ort faoi aon saghas bia, caith amach é.

Ag leá bia

Déan cinnte go bhfuil an bia reoite, leáite go hoimlán sula ndéanann tú cócaireacht air ach amháin nuair a dheireann sé ar an lipéad é a chocáráil ó stáid reoite.

Má tá tú ag úsáid oigheann micreathonn le bia a leá, déan cócaireacht air láithreach i ndiaidh é a leá. Ná leá bia ar chuntar na cistine ag teocht an tseomra.

Nuair atá an bia leáite, déan cócaireacht air láithreach. Nuair atá bia leáite ná déan é athreo gan é a chócáráil ariamh.

Ag cócaireacht bia

Déan cinnte i gcónaí go bhfuil bia cócáráilte go dtí go bhfuil sé te go dtí'n lár- ba cheart go sroichfeadh gach páirt den bhia teocht de 70c.

Nuair atá tú ag cócaireacht mionfheoil, ispíní, burgéirí, feoil rósta rollta, muiceoil agus sicín déan cinnte go bhfuil sé cócáráilte tríd agus nach bhfuil feoil bhándearg le feiceáil agus go bhfuil an sú glan. Má tá sicín rósta fós amh in aice an chnáimh, cuir arais san oigheann é go dtí go bhfuil sé réidh.

Ná cuir súlach té ariamh le feoil fuar.

Nuair atá tú ag baint úsáide as an oigheann micreathonn le haghaidh cócaireachta déan cinnte go ndéanann tú athrothlú ar an bhia agus go meascann tú suas é le cinntiú go bhfuil cócáráil cothrom déanta air. Fág an bia ina sheasamh ar feadh cúpla nóiméad sula ndéanann tú seic air le feiceáil an bhfuil cócáráil déanta air tríd – leanann an bia air ag cócáráil fiú nuair atá an oigheann micreathonn casta as.

Ag leagan amach bia

Nigh do chuid lámha go maith i gcónaí le huisce té agus gallúnach sula leagann nó sula n-itheann tú bia.

fág bia a bhfuil amhras ort faoi amh nó cócáráilte ag teocht an tseomra do thréimhse ama níos mó ná mar a chaitheann tú – ná fág níos faide ná 2 uair a chloig é.

Ná déan dearmad i gcónaí bia te a choinneáil te agus bia fuar a choinneáil fuar.

Tá ráta réalta ag cuisneoirí agus reoiteoirí a insíonn duit an cumas teocht atá acu:

* – Ciallaíonn réalt amháin gur féidir leis an tarraiceáin reoite sa chuisneoir teocht de –6 c a choiméad

** – Ciallaíonn dhá réalt go bhfuil sé in ann teocht de –12°C.c a choiméad

*** – Ciallaíonn trí réalt go bhfuil sé in ann teocht de –18 °Ca choiméad

**** – Ciallaíonn ceithre réalt go bhfuil sé in ann teocht de –18 °Ca choiméad agus gur féidir leis bia a reo.

Boird ghearrtha

Bain úsáid i gconaí as boird ghearrtha agus uirlísí difriúla nuair atá tú ag réitiú bia chócáiráilte agus amh mar cuirfidh sé seo bac ar bhactéir ag méadú agus ag nimhiú bia eile. Nuair atá tú críochnaithe le bord gearrtha nigh go maith é le huisce té gallúnaí i ndiaidh gach úsáid.

Caith amach bord gearrtha má tá sé ag éirí sean nó má fhaigheann sé deacair é a ghlanadh idir na heitrí.

Ag níochán

Nigh do chuid lámha go maith in uisce té gallúnaí i gcónaí sula réitíonn tú bia agus i ndiaidh gach réitiú – go háirithe i ndiaidh clabhtín a athrú nó i ndiaidh duit a bheith ag an leithreas. Má bhí tú ag plé le bia amh nó sicín, nigh do chuid lámha arís sula réitíonn tú aon bhia eile.

Déan cinnte i gcónaí go níonn tú torthaí agus glasraí amh go maith sula n-itheann tú iad.

Nigh dromchlaí oibre go maith le huisce té gallúnaí – i ndáiríre ba cheart díghalrán a úsáid. Ní leor dromchla a ghlanadh le ceirt tais. Tá sé furasta bia a thruailliú, dá bharr sin breathnaigh ar gach grabhróg agus gach blúire bia mar taiscumar frídíní.

Ná bí ag réitiú bia do dhaoine eile má tá tú tinn.

Athraigh an ceirt soithigh agus an tuaille le haghaidh triomú go minic agus nigh go maith i ndiaidh gach úsáid - Is féidir le baictéir méadú an-scioptha idtuaillí le haghaidh triomú soithigh. Seachain agus ná stóráil do chuid ceirt soithigh agus tuaillí le haghaidh triomú in aice bia nó ar dromchlaí glan.

Ba cheart soithigh salacha a nigh in uisce té gallúnaí agus iad a shrúthlú in uisce te. Ba cheart soithigh a thriomú san aer. Na cuir tuaille le haghaidh triomú in aice leo mar is féidir leis an tuaille bactéir a spré ar na soithigh atá glan.

Coinnigh ceirt ar leith le haghaidh an urláir.

Glan an cuisneoir agus na cupaird go rialta mar is féidir le grabhlóga i gcupard a bheith tarraingteach do phéisteanna dhíobhálacha agus cuisneoirí salacha do bhactéir.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtar
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 8171300
Lóghlao:1890 336677
Facs:+353 1 8171301
Láithreán Gréasáin: http://www.fsai.ie
R-phost: info@fsai.ie

Page edited: 12 January 2015