Óglaigh na hÉireann

Réamhrá

Leagtar amach róil Óglaigh na hÉireann sa Pháipéar Bán um Chosaint (pdf), a foilsíodh i mí Lúnasa 2015. Is iad sin ná:

  • Chun foráil do chosaint mhíleata an Stáit ó ionsaí faoi airm
  • Chun bheith rannpháirteach sa tacaíocht ilnáisiúnta don tsíocháin, sa bhainistiú géarchéime agus in oibríochtaí fóirithinte daonnachtúla.
  • Chun cabhrú leis an gcumhacht shibhialta – a chiallaíonn sa ghnáthchleachtadh go dtugtar cúnamh don Gharda Síochána nuair a iarrtar amhlaidh.
  • Chun seirbhís cosanta iascaigh a sholáthar
  • Chun cibé dualgas ar bith eile a dhéanamh agus a shanntar dóibh ó thráth go chéile, mar shampla, cuardach agus tarrtháil, seirbhís aerárthaigh othar, cúnamh a sholáthar ag mór-éigeandálaí

Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann agus An Roinn Cosanta suite san fhoirgneamh céanna sa Droichead Nua, Cill Dara. Bíonn idirchaidreamh idir Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann agus an tAire Cosanta i leith gach ábhar a bhaineann leis an gcosaint.

Is iad na Buan-Óglaigh agus na hÓglaigh Chúltaca na fórsaí a fhaightear in Óglaigh na hÉireann. Is é príomhról na nÓglach Cúltaca ná chun cumas na mBuan-Óglach a mhéadú chun a róil a chur i gcrích i gcúinsí géarchéime.

Is é an tUachtarán Ceannasaí agus Ceann Óglaigh na hÉireann.

Na Buan-Óglaigh

Tá líon pearsanra 9,500 duine ar a laghad ag na Buan-Óglaigh, agus is iontu a fhaightear 3 sheirbhís:

  • An tArm
  • An tAerchór
  • An tSeirbhís Chabhlaigh

An tArm

Tá 2 bhriogáid san Arm. Is í an 1ú Briogáid a bhíonn freagrach as oibríochtaí míleata i réigiún theas na tíre, agus a ceanncheathrú aici i mBeairic Uí Choileáin, Corcaigh. Is í an 2ú Briogáid a bhíonn freagrach as oibríochtaí míleata sa réigiún thuaidh, agus a ceanncheathrú aici i mBeairic Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath. Tá Ionad Oiliúna d’Óglaigh na hÉireann suite i gCampa an Churraigh, Cill Dara.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh eolais i leith an Airm ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann.

An tAerchór

Is é an tAerchór an chuid aerga d’Óglaigh na hÉireann, agus timpeall 750 pearsanra ann. Is in Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath atá sé bunaithe. I measc ról eile, is é an tAerchór a oibríonn an tSeirbhís Aeriompair Aireachta lena soláthraítear aeriompar don Uachtarán agus don Rialtas.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh eolais i leith Aerchóir ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann.

An tSeirbhís Chabhlaigh

Is in Inis Sionnach, Corcaigh atá.an tSeirbhís Chabhlaigh bunaithe, agus is é 1,144 pearsanra an líon uasta aici. I measc a dualgas eile is amhlaidh a sholáthraíonn sí an phríomhfhoireann tumadóireachta sa Stát.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh eolais i leith na Seirbhíse Cabhlaigh ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann.

Na hÓglaigh Chúltaca

Is fórsa saorálach le pearsanra tuairim 4,000 duine ann iad na hÓglaigh Chúltaca. Is iontu a fhaightear an Cúltaca Céad Líne, Cúltaca an Airm agus Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh. Is iad iarbhaill na mBuan-Óglach a fhaightear sa Chúltaca Céad Líne.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh eolais i leith na nÓglach Cúltaca ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann.

Conas iarratas a dhéanamh

Le haghaidh eolais i leith na hearcaíochta, déan teagmháil le Rannóg Earcaíochta Óglaigh na hÉireann i gCeanncheathrú Óglaigh na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann

Bothar an Stáisiúin
Droichead Nua
Cill Dara
W12 AD93
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.military.ie/
R-phost: info@military.ie

Page edited: 14 February 2017