Rialtas Náisiúnta na hÉireann

Daonáireamh
Déantar cur síos anseo ar Dhaonáireamh na hÉireann agus ar an mbealach ina riartar é.